Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent Kanclerza

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieO firmie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Marymoncka 34

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Aktywne wspieranie kanclerza w realizacji bieżących obowiązków służbowych.

 • Organizacja spotkań w uczelni oraz wyjazdów służbowych na terenie Polski i za granicą.

 • Zarządzanie kalendarzem kanclerza, jego pocztą elektroniczną i listą spraw do załatwienia.

 • Przygotowywanie sprawozdań i notatek ze spotkań.

 • Sporządzanie notatek, prezentacji, statystyk oraz innych dokumentacji na spotkania.

 • Samodzielne prowadzenie zleconych projektów.

 • Monitorowanie i raportowanie postępów z realizacji zadań.

 • Sprawne wyszukiwanie informacji i ich weryfikacja.

 • Nadzorowanie obiegu dokumentów.

 • Archiwizowanie dokumentów, wprowadzanie danych do obowiązującego systemu.

 • Współpraca z pracownikami wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni.

 • Dbałość o prawidłowy przebieg informacji pomiędzy kanclerzem a poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.

 • Co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku osobistego asystenta.

 • Doskonała organizacja pracy i zaangażowanie.

 • Doskonałe posługiwanie się językiem polskim w zakresie tworzenia uchwał, pism, wniosków.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Wysoka kultura osobista.

 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność.

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 • Sprawne posługiwanie się laptopem, telefonem.

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności Excel, Word.

 • Bardzo dobra znajomość pracy w środowisku MacOS i iOS.

To oferujemy

 • Bezpośrednią współpracę z wizjonerskimi liderami.

 • Możliwość uczestniczenia w ambitnych projektach.

 • Stabilne i bezpieczne zatrudnienie w sektorze publicznym na umowę o pracę.

 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. „trzynastka”, wczasy pod gruszą, zapomogi, świadczenia świąteczne.

 • Możliwość uzyskania pożyczki w ramach pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej.

 • Nagrody roczne i kwartalne dodatki projakościowe.

Dokumenty można składać na portalu pracuj.pl w tytule wpisując: oferta pracy na stanowisko asystenta Kanclerza, w terminie do 30.05.2021 r.

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce:

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf