Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Kierownika Pracowni Projektowej

 • Kraków, małopolskie
 • Asystent
 • 18.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ENERGOPROJEKT - KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich w Europie. W niemal 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki.Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.
  Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  ASYSTENTA KIEROWNIKA PRACOWNI PROJEKTOWEJ
  Miejsce pracy: Kraków

   

  Zakres obowiązków:

  • Kompletowanie i przygotowywanie do wysyłki opracowanej dokumentacji projektowej
  • Wykonywanie zadań związanych z obsługą procesu ofertowego i projektowego
  • Edycja i korekta dokumentacji projektowej sporządzonej w MS Word
  • Przygotowanie prezentacji w MS PowerPoint
  • Przygotowanie wniosków oraz kompletowanie referencji dla wykonanych prac projektowych
  • Rejestrowanie projektów zgodnie z przyjętymi zasadami
  • Przygotowanie pism przewodnich, delegacji i innych dokumentów na potrzeby Pracowni
  • Przyjmowanie korespondencji, jej dekretacja zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie pracy Pracowni
  • Zapewnienie wysyłki wszelkiej korespondencji Pracowni

   

  Oczekujemy:

  • Wykształcenie min. średnie
  • Umiejętności interpersonalne
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Podstawowa znajomość programów z pakietu MS Office
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

   

  Oferujemy:

  • Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym
   z wielkimi tradycjami
  • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
  • Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem
  • Rynkowy poziom wynagrodzenia
  • Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe)
  Wymagane dokumenty
  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
   w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta Kierownika Pracowni Projektowej
  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
  W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownika Projektu”.
  1. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.
  Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
  W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Administrator
  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
  • BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
  • e-mail: [email protected]
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
  Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
   
  Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: [email protected] do 25 maja 2019.