Oferta pracy

D1.110.56.2021
Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".

Asystent opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym (KOSM)

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.O firmie

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Nowe Ogrody 1-6

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą w celu zapewnienia mu informacji o trybie i terminie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnych z planem terapii

 • Uzgadnianie cyklicznych wizyt z lekarzem zgodnie z programem lub częściej w razie potrzeby

 • Ustalanie cyklu rehabilitacyjnego

 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz bazy danych pacjentów KOSM

 • Monitorowanie realizacji leczenia zgodnie z wcześniej ustalonym planem

 • Przygotowanie danych do sporządzenia miesięcznych sprawozdań z realizacji programu KOSM

 • Wsparcie pacjenta w uzyskaniu pomocy socjalnej

 • 24 godzinny dostęp telefoniczny dla pacjentów

 • Przygotowanie informacji o pacjentach objętych programem pilotażowym KOSM

 • Zbieranie danych dotyczących programu pilotażowego KOSM wg ustaleń z NFZ

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek medyczny lub absolwent studiów na kierunku zdrowie publiczne (licencjat lub magister zdrowia publicznego) zgłoszony do rejestru absolwentów prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH)

 • Dobra organizacja pracy własnej

 • Umiejętność pracy w zespole

To oferujemy

 • Umowę o pracę na czas trwania projektu (do 31.07.2022)

 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.

 • Atrakcyjny pakiet dodatków pozapłacowych - ZFŚS ("wczasy pod gruszą", świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)

 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • program emerytalny

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • dodatkowy urlop

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje