Oferta pracy

Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 4. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 7. Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]
Columbus Energy S.A.

Asystent Pełnomocnika Zarządu

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

Asystent Pełnomocnika Zarządu
Miejsce pracy: Kraków

 

Zakres obowiązków

 • dbałość i odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów
 • obsługa dokumentacji kilku spółek kapitałowych
 • dbałość o prawidłową archiwizację dokumentacji
 • współpraca z działem księgowym i prawnym w kontekście wymiany informacji i tworzenia dokumentów
 • wsparcie zarządu i rady nadzorczej w zarządzaniu dokumentacją
 • obsługa formalna, administracyjna i organizacyjna zarządu i rady nadzorczej

Oczekiwania

 • min. roczne doświadczenie na stanowisku związanym z efektywnym zarządzaniem przepływem dokumentacji i informacji
 • podstawowa znajomość ksh w obszarze spółek kapitałowych
 • ponadprzeciętne umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne
 • wysoka kultura osobista i profesjonalizm w działaniu
 • aktywne prawo jazdy kat. B
 • pełne zaangażowanie w skuteczność realizacji swoich zadań
 • wysoka odporność na stres i pracę w zmiennym środowisku
 • pozytywne nastawienie do świata, ludzi i wyzwań

Jeśli wartości:


#tempo

 • nadawanie priorytetów
 • dynamika pracy
 • wysoka efektywność pracy

#talent

 • utrzymywanie porządku
 • szukanie rozwiązań, nie problemów - zorganizowanie

#troska

 • lojalność
 • dyskrecja - empatia

są Ci bliskie, APLIKUJ. Czekamy na Ciebie!

aplikuj
Asystent Pełnomocnika Zarządu

 

Zakres obowiązków

 • dbałość i odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów
 • obsługa dokumentacji kilku spółek kapitałowych
 • dbałość o prawidłową archiwizację dokumentacji
 • współpraca z działem księgowym i prawnym w kontekście wymiany informacji i tworzenia dokumentów
 • wsparcie zarządu i rady nadzorczej w zarządzaniu dokumentacją
 • obsługa formalna, administracyjna i organizacyjna zarządu i rady nadzorczej

Jeśli wartości:


#tempo

 • nadawanie priorytetów
 • dynamika pracy
 • wysoka efektywność pracy

#talent

 • utrzymywanie porządku
 • szukanie rozwiązań, nie problemów - zorganizowanie

#troska

 • lojalność
 • dyskrecja - empatia

są Ci bliskie, APLIKUJ. Czekamy na Ciebie!

Oczekiwania

 • min. roczne doświadczenie na stanowisku związanym z efektywnym zarządzaniem przepływem dokumentacji i informacji
 • podstawowa znajomość ksh w obszarze spółek kapitałowych
 • ponadprzeciętne umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne
 • wysoka kultura osobista i profesjonalizm w działaniu
 • aktywne prawo jazdy kat. B
 • pełne zaangażowanie w skuteczność realizacji swoich zadań
 • wysoka odporność na stres i pracę w zmiennym środowisku
 • pozytywne nastawienie do świata, ludzi i wyzwań

Ogłoszenie archiwalne