Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 • BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
 • e-mail: [email protected]
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy do 15 lutego 2020 r.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Energoprojekt Katowice S.A.

Asystent Projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej

Energoprojekt Katowice S.A.O firmie

 • Katowice

  Katowice, śląskie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Asystent
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich w Europie. W 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
ASYSTENTA PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
Miejsce pracy: Katowice

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Znajomość programów: Pakiet MS Office, typu CAD,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programów 3D np. Tekla Structures
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mile widziane.

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych
 • Wspieranie organizacyjne projektantów
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z umową

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Najnowocześniejsze oprogramowanie
 • Interesująca praca pełna wyzwań w biurze z wielkimi tradycjami
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Benefity (np. świadczenia medyczne – prywatna opieka lekarska, karty MultiSport, kursy językowe)
Wymagane dokumenty
 
1.CV
2. List motywacyjny
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracownika technicznego - elektryka.
 
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko projektanta branży elektrycznej”.

3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.” 
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich w Europie. W 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
ASYSTENTA PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

Zakres obowiązków:

 • Udział w opracowywaniu projektów pod kierownictwem wyznaczonych projektantów oraz wykonywanie prac okołoprojektowych
 • Wspieranie organizacyjne projektantów
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w ramach projektów
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z umową

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Znajomość programów: Pakiet MS Office, typu CAD,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programów 3D np. Tekla Structures
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mile widziane.

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Najnowocześniejsze oprogramowanie
 • Interesująca praca pełna wyzwań w biurze z wielkimi tradycjami
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Benefity (np. świadczenia medyczne – prywatna opieka lekarska, karty MultiSport, kursy językowe)
Wymagane dokumenty
 
1.CV
2. List motywacyjny
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracownika technicznego - elektryka.
 
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko projektanta branży elektrycznej”.

3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.” 

Ogłoszenie archiwalne