Ta oferta pracy jest nieaktualna od 161 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Projektanta - linie elektroenergetyczne SN

 • Gdańsk, pomorskie
 • Asystent
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   
  ENERGA Invest Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ENERGA, w związku z rozwojem w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze energetyki zawodowej, poszukuje kandydata na stanowisko:
  Asystent Projektanta
  (linie elektroenergetyczne SN)
  Umowa o pracę
  Miejsce pracy:

  Gdańsk

    Nr ref.: 1/BE/Invest/2019/AP/SN  Oferta ważna do: 10.02.2019 r

  Zakres obowiązków:

  • Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, projektów budowlanych i wykonawczych linii elektroenergetycznych SN
  • Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej i gestorami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji
  • Pozyskiwanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane
  • Opracowanie oraz kontrola harmonogramu i budżetu projektu
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej
  • Współpraca z inwestorem i podwykonawcami
  • Współpraca z Zespołem Projektowym
  • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe w obszarze elektrotechniki /elektroenergetyki
  • Podstawowa znajomość prawa budowlanego, energetycznego, norm, przepisów oraz praktyczna wiedza na temat procesu formalno-prawnego w uzyskiwaniu zgód i decyzji administracyjnych
  • Znajomość programu AutoCAD w stopniu podstawowym
  • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność rozwiązywania problemów
  • Prawo jazdy kat. B

  Co dajemy w zamian:

   

  • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole
  • Przejrzyste zasady wynagradzania
  • Umowa o pracę 
  • Możliwości rozwoju zawodowego
  • Kartę MultiSport
  • Ubezpieczenie medyczne
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie szczegółowego CV.

   

  W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego 1/BE/Invest/2019/AP/SN. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1)      Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o.

  2)      Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Olivia Business Centre - Olivia Tower

  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

  3)      Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

  4)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

  5)      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  6)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy.

  7)      Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa S.A.
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi obsługi i serwisu urządzeń informatycznych ADO.

  8)      Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  9)      Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

  10)   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11)   Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

  ZGODY:

  12)   Informujemy, że poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe oraz, że mogą zostać wycofane w dowolnym momencie.

  13)   (1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA Invest Sp. z o.o.”

  ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.