Ta oferta pracy jest nieaktualna od 166 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Projektanta

 • Poznań, wielkopolskie
 • Asystent
 • 08.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SD PROJEKT s.c.

  Drogowe biuro projektowe poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

  Asystent Projektanta

  Miejsce pracy: Poznań

  Zakres zadań:

  • opracowywanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych branży drogowej,
  • współpraca z projektantami branż towarzyszących (m.in. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej),
  • opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu i projektów tymczasowej organizacji ruchu,
  • sporządzanie przedmiarów robót,
  • wykonywanie wizji lokalnych i pomiarów w terenie,
  • wykonywanie pomiarów ruchu.

  Wymagania:

  • wykształcenie techniczne lub student kierunku technicznego,
  • dobra znajomość obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra organizacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

  Mile widziane:

  • student drogownictwa, kolejnictwa lub wykształcenie wyższe w specjalności drogowej/kolejowej,
  • znajomość programów Bentley Microstation PowerDraft, Ulica, AutoCAD Civil 3D,
  • umiejętność czytania map geodezyjnych,
  • znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących projektowania dróg, w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • sumienność i dokładność w wykonywanej pracy.

  Oferujemy:

  • pracę w młodym zespole inżynierów,
  • pracę przy ciekawych i zróżnicowanych inwestycjach,
  • zdobycie doświadczenia i rozwój zawodowy,
  • odbycie praktyki zawodowej w zakresie projektowania do uzyskania uprawnień budowlanych.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, tj. CV oraz listu motywacyjnego
  (w formacie PDF) klikając w przycisk aplikowania.

   

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SD PROJEKT s.c. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest SD PROJEKT s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szymborskiej 10/8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie SD PROJEKT s.c.
  3. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  4. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego adres można znaleźć na stronie uodo.gov.pl.


  Prosimy o zawarcie w przesłanym CV następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SD PROJEKT s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystent projektanta.”

  Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

  Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań.

  Wyrażoną zgodę może Pani/Pan cofnąć poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy: [email protected] z dopiskiem w temacie wiadomości "Dane Osobowe".

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.