Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Redakcji - Staż

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 08.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych oraz firma będąca częścią międzynarodowej organizacji obecnej w ponad 10 krajach Europy. Aktualnie szukamy osoby do odbycia płatnego stażu w redakcji języka angielskiego w charakterze

  Asystenta Redakcji
  obszar przedszkola i szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej


  Miejsce pracy: Warszawa

   

  WYMAGANIA WSTĘPNE:

  • status studenta
  • dyspozycyjność do pracy/współpracy min. 25h tygodniowo (ok. 3-4 dni w tygodniu) – w tym min. 2 dni w siedzibie firmy w biurze w Warszawie (oraz współpraca zdalna)

  WYMAGANE KOMPETENCJE

  • przedmiotowa wiedza merytoryczna z zakresu języka angielskiego ( optymalnie 4. rok studiów na filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej)
  • biegła (poświadczona) znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • kultura słowa, biegłe posługiwanie się językiem ojczystym w mowie i piśmie
  • podstawowa znajomość procesu dydaktycznego i systemu szkolnictwa w Polsce (mile widziane doświadczenie w uczeniu języka angielskiego – dzieci i/lub młodzieży)
  • sprawne poruszanie się w Internecie i mediach społecznościowych,
  • dobra znajomość pakietu MS Office
  • umiejętność współpracy i komunikacji w zakresie wykonywanych zadań
  • gotowość do uczenia się i zaangażowanie w wykonywanie zadań
  • dyspozycyjność i punktualność

  ZADANIA:

  Wspomaganie realizacji produktu

  • redakcja merytoryczno-dydaktyczna elementów składowych publikacji - na poziomie SP i PP (np. ćwiczenia, lekcje, scenariusze, zadania, indeksy, słowniczki, skrypty, infografiki, podsumowania, raporty)
  • tworzenie list i specyfikacji ilustracji, map, zdjęć, filmów, nagrań
  • dostosowanie treści do poziomu odbiorcy
  • tworzenie scenariuszy do zasobów w publikacjach cyfrowych
  • nanoszenie korekty do publikacji tradycyjnych w DTP i do publikacji cyfrowych (oprogramowanie do tablic, aplikacje, dzienniki elektroniczne, platformy edukacyjne) we współpracy z developerami.
  • wyszukiwanie i dobór tekstów źródłowych
  • wsparcie publikacji i wydarzeń marketingowych (pomoc w organizacji konferencji, webinariów, publikacji w mediach społecznościowych).
  • pomoc przy obiegu dokumentów z wykorzystaniem istniejących narzędzi i systemów wydawnictwa.

  WSPÓŁPRACA:

  • współpraca z wszystkimi działami wewnętrznymi potrzebnymi do realizacji zleconego zadania np.: DTP, Dział Graficzny, Dział Ilustratorów, Dział Badań i Analiz; Business Technology, fotoedytorzy, redaktorzy językowi
  • kontakt z autorami, z firmami i osobami na zewnątrz współpracującymi z Redakcją Języków Obcych,

  Pojedyncze, krótkotrwałe zadania będą realizacją poszczególnych elementów procesu wydawniczego. Zadania te wymagają wprowadzenia oraz szczegółowej i częstej kontroli oraz akceptacji redaktora na wyższym stanowisku.

  Praca w redakcji umożliwi asystentowi prześledzenie wszystkich etapów powstawania oferty edukacyjnej do nauki języka angielskiego. Asystent pozna również zagadnienia marketingowe związane z promowaniem oferty. Oferujemy duże możliwości rozwoju. Staż może być formą zaliczenia praktyk zawodowych wymaganych programem studiów.

  OFERUJEMY:

  • Możliwość uzyskania pierwszych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku
  • Zaliczenia obowiązkowych praktyk w ramach studiów
  • Elastyczny czas pracy
  • Płatny staż w oparciu o umowę zlecenie
  • Atrakcyjną lokalizację nowoczesnego biura w centrum Warszawy (okolice Al. Jerozolimskich, Dworca Zachodniego)

  Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV w języku angielskim  za pomocą przycisku do aplikowania.

  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
   a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
  4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
    
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
  8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
  10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr +48225702580 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.