W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Leader Logistics sp. z o.o., ul. Graniczna 8C, 54-610 Wrocław, NIP: 8992733619, KRS: 411466; inspektor ochrony danych nie został powołany,
 2. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niniejsza zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w chwili zawarcia umowy stanie się nią wskazana umowa (art. 6 ust. 1 llit. b RODO),
 3. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody,
 6. przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
 7. przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem lub treścią wyrażonej zgody,
 8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; brak podania przez Państwa danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy,
 9. w oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Leader Logistics Sp. z o.o.

Asystent Spedytora

Leader Logistics Sp. z o.o.O firmie

Leader Logistics Sp. z o.o.

Graniczna 8c

Wrocław

LEADER LOGISTICS to prężnie rozwijająca się firma branży TSL zajmującą się kompleksową obsługą logistyczną. 
 
Obecnie poszukujemy pracowników do pracy na stanowisku:
Asystent Spedytora
Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska:

 • Współuczestnictwo w organizowaniu usługi spedycyjnej
 • Bezpośrednia współpraca z przewoźnikami: negocjowanie stawek, ustalanie i planowanie tras oraz warunków transportu
 • Monitoring obsługiwanych zleceń,
 • Rozwój bazy przewoźników,
 • Dbałość o dobre relacje z przewoźnikami i klientami,
 • Dbanie o wysoką jakość/terminowość realizowanych zleceń,
 • Optymalizacja kosztów transportu,

Wymagania:

 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • Determinacja w działaniu,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętności negocjacyjne,
 • Zdolność budowania dobrych i trwałych relacji,
 • Zainteresowanie rozwojem zawodowym w obszarze TSL 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Przyjazną atmosferę pracy

 


Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV.
 

 

Proszę umieścić wskazaną zgodę w treści CV oraz ją podpisać.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, potrąceniach z wynagrodzenia,  przez Leader Logistics sp. z o.o., ul. Graniczna 8C, 54-610 Wrocław, NIP: 8992733619, KRS: 411466, który to podmiot będzie administratorem moich danych osobowych (dalej: Administrator), gromadzonych w celu rekrutacji i późniejszego zatrudnienia pracowników. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (mailowo: [email protected], telefonicznie – numer 717070837, pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

LEADER LOGISTICS to prężnie rozwijająca się firma branży TSL zajmującą się kompleksową obsługą logistyczną. 
 
Obecnie poszukujemy pracowników do pracy na stanowisku:
Asystent Spedytora

Opis stanowiska:

 • Współuczestnictwo w organizowaniu usługi spedycyjnej
 • Bezpośrednia współpraca z przewoźnikami: negocjowanie stawek, ustalanie i planowanie tras oraz warunków transportu
 • Monitoring obsługiwanych zleceń,
 • Rozwój bazy przewoźników,
 • Dbałość o dobre relacje z przewoźnikami i klientami,
 • Dbanie o wysoką jakość/terminowość realizowanych zleceń,
 • Optymalizacja kosztów transportu,

Wymagania:

 • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • Determinacja w działaniu,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętności negocjacyjne,
 • Zdolność budowania dobrych i trwałych relacji,
 • Zainteresowanie rozwojem zawodowym w obszarze TSL 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Przyjazną atmosferę pracy

 


Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV.

 

Proszę umieścić wskazaną zgodę w treści CV oraz ją podpisać.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, potrąceniach z wynagrodzenia,  przez Leader Logistics sp. z o.o., ul. Graniczna 8C, 54-610 Wrocław, NIP: 8992733619, KRS: 411466, który to podmiot będzie administratorem moich danych osobowych (dalej: Administrator), gromadzonych w celu rekrutacji i późniejszego zatrudnienia pracowników. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (mailowo: [email protected], telefonicznie – numer 717070837, pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

Ogłoszenie archiwalne