Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Sprzedawcy Produktów Ubezpieczeniowych

 • Opole, opolskie
 • Asystent
 • 2019-01-03

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Asystent Sprzedawcy Produktów Ubezpieczeniowych

  Miejsce pracy: Opole

  Obowiązki:

  • Aktywne pozyskiwanie klientów
  • Wsparcie w realizacji celów sprzedażowych
  • Budowanie długofalowych relacji z klientami
  • Analiza działań konkurencji
  • Szeroko rozumiane działania promocyjne oraz prospectingowe
  • Bieżące raportowanie

  Wymagania:

  • Mile widziane zaświadczenie o niekaralności 
  • Nastawienie na pracę zadaniową
  • Samodzielność
  • Kreatywność
  • Umiejętność organizacji oraz planowania pracy
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę po okresie próbnym
  • Stałe wynagrodzenie + premię w zależności od osiąganych wyników
  • Wsparcie merytoryczne oraz cykl szkoleń
  • Narzędzia pracy
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eurofinance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Asystent Sprzedawcy Produktów Ubezpieczeniowych
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eurofinance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Eurofinance Sp. z o. o.,
  Klauzula Informacyjna
  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eurofinance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Eurofinance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Eurofinance Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Eurofinance Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.