Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent w Biurze Ryzyka

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 09.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Twórz z nami jedną z najnowocześniejszych instytucji finansowych w Europie. Realizuj się w swojej specjalizacji i jednocześnie naprawdę pomagaj innym. W PZU możesz działać w projektach dużej skali, które ratują życie, pomagają odzyskać spokój i radość.

  PZU. Taka praca ma sens.
  Sprawdź na pzu.pl/kariera
  Asystent w Biurze Ryzyka
  TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: SM-HRREK-7151

  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za: 

  • Rozwój metod i narzędzi wspomagających procesy raportowania i planowania finansowego
  • Udział w procesach związanych z wyznaczaniem wymogów kapitałowych
  • Udział w przeprowadzaniu analiz dotyczących portfela ubezpieczeń
  • Wsparcie procesów zarządzania ryzykiem w Towarzystwie

  Od wybranej osoby oczekujemy:  

  • Wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów kierunek: metody ilościowe, matematyka, informatyka
  • Praktycznej znajomości MS Excel, w tym programowania w Visual Basic
  • Praktycznej znajomości SQL
  • Doświadczenia w pracy z bazami danych - mile widziane
  • Dobrej organizacji pracy, umiejętności formułowania wniosków
  • Komunikatywności

  W zamian oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
  • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
  • Dostęp do wewnętrznych ofert pracy
  • Lokalizację pracy w bardzo dobrze skomunikowanej części Warszawy (ul. Ogrodowa 58)

  INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

  [Administrator] 

  Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą pisemną na wskazany adres siedziby. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  [Przetwarzanie danych]

  Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest: w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO); w zakresie innych danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

  [Okres przechowywania danych]

  W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata przez administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 14 dni od jego zakończenia. W zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie w bieżącym procesie rekrutacyjnym wyraził/a Pan/Pani zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż do 14 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

  [Przekazywanie danych]

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnej umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  [Pani/Pana prawa]

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, celem przesłania tych danych innemu administratorowi.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

  W przypadku uznania, że administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana aplikacja była uwzględniana również w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

   

  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zechce Pan/Pani, z własnej inicjatywy, zawrzeć informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałem Towarzystwu z własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym.”