Oferta pracy

Asystent w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko 
Asystenta
w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych

Opis zadań wykonywanych na stanowisku

 • Wykonywanie badań molekularnych (RT-PCR) w kierunku zakażeń wirusowych ze szczególnym uwzględnieniem SARS – CoV – 2.
 • Obsługa aparatury medycznej.
 • Autoryzacja wyników badań.
 • Prowadzenie dokumentacji badań – stosowanych procedur, przebiegu badań, uzyskiwanych wyników, ich archiwizacji, sprawozdawczości w tych zakresach).
 • Ewidencja i archiwizacja próbek materiału biologicznego.
 • Dbałość o funkcjonowanie pracowni w zakresie posiadanej aparatury, zaopatrzenia w drobny sprzęt i odczynniki, z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do postępowań przetargowych.

Wymagania:

 • Uprawnienia diagnosty laboratoryjnego lub specjalizacja w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub specjalizacja w zakresie genetyki medycznej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres: Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • za pomocą przycisku "aplikuj"

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy