Oferta pracy
W przypadku chęci uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w KUKE S.A., prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji na poczet ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KUKE S.A.”

Asystent w Departamencie Ryzyka Ubezpieczeniowego

KUKE S.A.

KUKE S.A.

Krucza 50

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego w zarządzaniu źródłami informacji kredytowych

 • rejestracja i weryfikacja podmiotów gospodarczych w systemach informatycznych

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych o kontrahentach, w tym ich kondycji finansowej

 • aktualizacja bazy danych oraz kontrola jej poprawności

 • obsługa obiegu dokumentów i komunikacji zewnętrznej biura

 • współpraca z innymi działami organizacji

Nasze wymagania

 • status studenta – preferowane studnia w systemie zaocznym

 • bardzo dobra organizacja pracy w tym dokładność i terminowość

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu relacji biznesowych

 • komunikatywność oraz zdolność pracy w zespole

 • umiejętność pracy z dużą ilością informacji i pod presją czasu

 • dobra znajomość pakietu MS Office

 • pozytywne nastawienie

To oferujemy

 • zatrudnienie na umowę zlecenie

 • nowoczesne i komfortowe warunki pracy w centrum Warszawy, ul. Krucza 50

 • system pracy hybrydowej – łączenie pracy zdalnej z pracą w biurze

 • szansę na rozwój kompetencji i realizację celów zawodowych

 • wyposażenie w mobilne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy z pakietem GB, VPN)

 • przyjazną atmosferę pracy z poszanowaniem zasad work – life -balance

 • samodzielność w działaniu oraz otwartość na Twoje pomysły

 • wsparcie merytoryczne

 • szeroki pakiet benefitów pracowniczych

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • paczki świąteczne

 • praca w centrum miasta

 • kafeteria benefitów

KUKE S.A.

KUKE S.A. od blisko 30 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców zarówno w kraju, jak i na świecie. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Dajemy polskim przedsiębiorcom nowe perspektywy zapewniając bezpieczeństwo ich biznesu.

Przewiń do profilu firmy