Ta oferta pracy jest nieaktualna od 27 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent w Dziale Underwritingu - Ocena Ryzyka i Przygotowanie Produktów Ubezpieczeniowych

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 30.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

  Jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczeniach podróży. 

  Firma z siedzibą w Monachium jest reprezentowana poprzez spółki własne i stowarzyszone w 21 krajach. 

  ERV, należące w 100% do grupy ERGO, której właścicielem jest Munich RE, wykorzystuje w swojej działalności najwyższe standardy oraz ponad 100. letnie doświadczenie grupy. 

  W Polsce, spółka działa poprzez oddział, do którego poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Asystent w Dziale Underwritingu - Ocena Ryzyka i Przygotowanie Produktów Ubezpieczeniowych

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Będziesz odpowiadać za:

  • Ewidencję polis korporacyjnych w systemie operacyjnym,
  • Generowanie raportów operacyjnych,
  • Wprowadzanie do systemu danych kontrahentów: rejestracja nowych klientów, aktualizacja istniejących, definiowanie produktu w systemie, testowanie rozwiązań,
  • Obsługę dedykowanej nowym klientom korporacyjnym skrzynki mailowej (udzielanie informacji o dostępnej ofercie),
  • Przygotowanie dokumentów na potrzeby analizy finansowej,
  • Przygotowanie ofert i umów,
  • Opracowanie analiz rynku,
  • Retencję danych (archiwizację).

  Jesteś Kandydatem, którego szukamy, jeśli:

  • Masz wykształcenie minimum średnie,
  • Biegle obsługujesz komputer w zakresie aplikacji biurowych (Excel, Word),
  • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu dobrym (korespondencja mailowa),
  • Masz umiejętności analityczne,
  • Terminowo realizujesz zadania,
  • Potrafisz szukać informacji (research internetowy),
  • Charakteryzuje Cię sumienność, dokładność, uporządkowanie w działaniu,
  • Masz umiejętność planowania pracy.

  Zapewnimy Ci:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (zastępstwo),
  • Możliwość poszerzenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w zależności od zaangażowania,
  • Samodzielność w działaniu,
  • Pracę w zgranym zespole.

  CV prosimy przesyłać do  25 maja 2019 za pomocą przycisku APLIKUJ znajdującego się poniżej,

  lub pocztą na adres:

  Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/ 102, 80-748 Gdańsk

  Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającym przez Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP: 2040000303, REGON: 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR (dalej: ERV).

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ERV, przekazujesz dobrowolnie swoje dane osobowe w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Wiąże się to z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ERV danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

  W związku z tym prosimy umieścić w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko objęte zgłoszeniem przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającym przez Oddział w Polsce.”

  Jeżeli chcesz, by Twoje zgłoszenie zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ERV, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Chcę, aby moja kandydatura była uwzględniana również w przyszłych rekrutacjach”.

  Wyrażenie powyżej dodatkowej zgody również jest dobrowolne. Niewyrażenie przez Panią/Pana tej zgody nie ma jednak wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, której dotyczy niniejsze zgłoszenie.

  Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: [email protected]

  Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 6 miesięcy od zgłoszenia, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych – przez 12 miesięcy od zgłoszenia. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi z mocy prawa oraz podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi procesów rekrutacyjnych -np. rekruterzy, dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z  Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i  nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).