Ta oferta pracy jest nieaktualna od 155 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent w Dziale Wokand

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Asystent
 • 2019-01-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Asystent w Dziale Wokand
  Miejsce pracy: Wrocław
  Nr ref. /KAiRP/ADW/01/2019

  Osoba zatrudniona na stanowisku Asystenta w Dziale Wokand odpowiedzialna będzie min. za aktualizację kalendarza wokand oraz innych baz danych kancelarii. Do zadań należeć będzie również sporządzanie zestawień na podstawie zebranych danych, pomoc w organizacji wyjazdów służbowych pracowników i współpracowników kancelarii oraz współpraca z działem finansowym w zakresie rozliczeń noclegów i transportu

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów- preferowane kierunki: administracja, ekonomia,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point),
  • umiejętność pracy z bazami danych w arkuszach MS Excel,
  • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej zdobyte podczas praktyk,
  • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność i umiejętność współpracy,
  • umiejętność przeprowadzania rozmów telefonicznych,
  • wysoka kultura osobista.

  Oferujemy:

  • pracę w kancelarii uplasowanej na 9. miejscu w skali ogólnopolskiej pod względem liczby zatrudnionych prawników według rankingu „Rzeczpospolitej” z 2018r.,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
  • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7:30-9:30,
  • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj z podanym w temacie nr ref.: KAiRP/ADW/01/2019.
  aplikuj

  Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.

  www.lebekiwspolnicy.pl

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (dokumenty te powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) w formie elektronicznej na adres: [email protected] W temacie prosimy o wpisanie nr ref.: KAiRP/ADW/01/2019

  bottom

  Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

  1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę / współpracę.
  1. W przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000262469 , zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
  1. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:

  Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV. 

  1. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., prosimy o umieszczenie następującej zgody:

  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 16.02.2020 r.).

  W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

   

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0000262469
  2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
  3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksy pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. W zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
   Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
  4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
  5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  6. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych administratora:
   - listownie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,
   - przez elektroniczną skrzynkę: [email protected]
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.