Oferta pracy

Asystent Zespołu Rozrachunków

Komputronik S.A.O firmie

 • Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent
Asystent Zespołu Rozrachunków

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Ewidencja wyciągów bankowych, rozliczeń faktoringowych, pobrań od firm kurierskich i innych form do zapłat należności
 • Ewidencja i uzgadnianie rozrachunków z tytułu sprzedaży produktów i usług finansowych
 • Rozliczanie wpłat do należności
 • Obsługa rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i wszelkimi podmiotami współpracującymi
 • Obsługa korespondencji mailowej i telefonicznej
 • Wsparcie Młodszej księgowej w codziennych zadaniach

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Przede wszystkim zaangażowania i motywacji pracy oraz podnoszenia swoich kompetencji
 • Min. średniego wykształcenia kierunkowego (rachunkowość i finanse, podatki, ekonomia, zarządzenie, bądź ukończony kurs z zakresu rachunkowości)
 • Znajomości podstawowych zasad rachunkowości
 • Praktycznej znajomości MS Excel i umiejętności organizacji pracy własnej
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Księgowości

Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?

Zobacz nasze Benefity

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

 

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy