Oferta pracy

Asystent Zespołu Szkoleń (Executive Education)

ICAN InstitueO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

ICAN Institue

aleja Niepodległości 18

Warszawa

Jako ICAN Institute jesteśmy właścicielem ICAN Business Insight – serwisu łączącego cały obszar naszej działalności: wydawniczej, konsultingowej, szkoleniowej, badawczej oraz eventowej.

Jesteśmy wydawcą „ICAN Management Review” i jedynym w Europie przedstawicielem „MIT Sloan Management Review”, jak również twórcą polskiej edycji „Harvard Business Review”. Współpracujemy z najlepszymi na świecie ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. Harvard Business School, Stanford University, Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego, Columbia Business School oraz Rotman School of Management.

Od 1997 roku konsekwentnie realizujemy misję wspierania polskich przedsiębiorców i menedżerów, dostarczając im najaktualniejszą wiedzę w zakresie m.in. strategii, przywództwa, zarządzania i sprzedaży

Poszukujemy kandydata na stanowisko 

ASYSTENTA ZESPOŁU SZKOLEŃ

Zapraszamy Cię do współpracy w zespole Executive Education, w którym:

 • Pracujemy nad tworzeniem i realizacją złożonych programów rozwojowych dla menedżerów każdego szczebla polskich i międzynarodowych organizacji
 • Realizujemy niebanalne i cenione na rynku szkolenia, warsztaty, konferencje, kongresy
 • Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie
 • Współpracujemy z najlepszymi ekspertami, trenerami i konsultantami na rynku
 • Tworzymy i realizujemy digitalne rozwiązania w zakresie rozwoju kompetencji
 • Zmieniamy rzeczywistość funkcjonowania wielu liderów i ich zespołów – przekonaj się sam!

Aplikuj już teraz, jeżeli:

 • Masz już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe, w środowisku biznesowym
 • Jesteś absolwentem studiów wyższych lub studiujesz zaocznie
 • Jesteś samodzielny/a, szybko podejmujesz decyzje i nie boisz się sytuacji trudnych – warunek konieczny!
 • Biegle posługujesz się programami MS Office (w szczególności Power Point – niebanalne prezentacje to u nas codzienność!)
 • Interesujesz się rozwojem ludzkim
 • Chcesz swoją przyszłość związać z branżą szkoleniową, doradczą, wydawniczą, HR
 • Interesuje Cię jak realizuje się duże i złożone programy szkoleniowe, konferencje, kongresy
 • Lubisz wyzwania, pracę w systemie projektowym, dobrą atmosferę i kawę :)
 • Jesteś gotowy/a do podjęcia długofalowej współpracy, w pełnym wymiarze godzin

Jeśli się sprawdzisz gwarantujemy:

 • Pracę pełną ciekawych wyzwań i samodzielnych projektów
 • Pracę w systemie zarówno stacjonarnym jak i zdalnym
 • Możliwość realizacji indywidualnej ścieżki kariery i rozwoju
 • Wzięcie udziału w wybranym przez Ciebie rocznym programie rozwojowym (jego wartość to nawet 40 000 PLN)
 • Jako pracownik ICAN Institute uzyskasz dostęp do bazy wiedzy ICAN Institute, w tym artykułów publikowanych w MIT Sloan Management Review Polska i ICAN Management Review oraz programów rozwojowych, w tym digitalnych

Jak się do nas zgłosić?

 • Nie wysyłaj nam nudnego CV – chcemy poznać Twoją energię!
 • Nagraj 3 minutowe wideo, w trakcie którego opowiesz kilka słów o sobie, o tym jakie masz plany zawodowe i dlaczego chcesz dostać się do ICAN Institute!
 • Prześlij je nam mailowo na adres: [email protected]
 • W mailu dołącz klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku użytego w wideo potrzebnego do realizacji procesu rekrutacji!
Zacznij z nami swoją przygodę już 1 września!

Całość procesu rekrutacji przeprowadzana jest zdalnie, dla Twojego i naszego bezpieczeństwa :)

Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail:[email protected].
 2. ICAN przetwarza:
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 22 250 11 44.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy