Ta oferta pracy jest nieaktualna od 271 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystenta/ki administracyjno-finansowego/ej projektów UE

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 27.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

  POSZUKUJE KANDYDATA/KANDYDATKI NA STANOWISKO:

  ASYSTENTA/KI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEGO/EJ PROJEKTÓW UE

  Miejsce pracy: Wrocław

  Cel stanowiska:

  Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów unijnych.

  Zakres obowiązków:

  • nadzór nad postępem finansowym realizacji projektu i raportowanie jego stanu Kierownikowi projektu w ustalonych formach i terminach
  • monitorowanie osiągania wskaźników i realizacji celów w projekcie i raportowanie ich stanu Kierownikowi projektu w ustalonych formach i terminach,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych, wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności,
  • odpowiedzialność za pozyskanie, wprowadzanie i aktualizację danych SL2014, we współpracy z zespołem projektowym,
  • kwalifikowanie wydatków w ramach projektu,
  • bieżące monitorowanie wydatków, kosztów i przychodów w projekcie oraz uzgadnianie ich z ewidencją księgową prowadzoną w dziale finansowo-księegowym,
  • opisywanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym i wymagań wynikających z zasad obowiazujących w projekcie,  
  • rozliczanie transz dofinansowania,
  • przygotowywanie wniosków o zawarcie umów o pracę, umów cywilno-prawnych dla osób zatrudnianych w projekcie zgodnie z procedurami obowiązującymi w ASP oraz projekcie,
  • przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego i zapytań ofertowych dla zamówień oraz zakupów poniżej progu 30 000,00 euro zgodnie z procedurami obowiązującymi w ASP oraz projekcie
  • opracowywanie zmian do budżetu projektu na podstawie wytycznych Kierownika,
  • ścisła współpraca z Kierownikiem projektu i zespołem, uczestnictwo w spotkaniach projektowych,
  • kontakty z Instytucją Pośredniczącą, szczególnie w zakresie finansowym i administracyjnym, prowadzenie korespondencji projektowej,
  • współpraca z: sekcją ds. przetargów, działem techniczno-gospodarczym, sekcją projektów zewnętrznych, działem finansowo-księgowym, działem organizacji i kadr, sekcją IT, działem prawnym, administratorem danych osobowych,
  • dbałość o przestrzeganie przez zespół obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy,
  • przygotowywanie dokumentacji projektowej do archiwizacji zgodnie z wymogami projektowymi,
  • prowadzenie biura projektu,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika projektu, nie wymienionych w niniejszym zakresie obowiązków.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych,
  • aktualna wiedza z zakresu funduszy unijnych,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie — warunek konieczny,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
  • umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
  • otwartość, kreatywność i odpowiedzialność,
  • mile widziane zainteresowanie szeroko pojętą kulturą i sztuką.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu;
  • miłą, inspirującą i kreatywną atmosferę w miejscu pracy.

  Prosimy o kierowanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: [email protected], w terminie do 13 kwietnia 2018 roku.

  Ewentualne pytania prosimy kierować do dr hab. Aleksandry Janik — Prorektora ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą na adres e-mail: [email protected]

  Zaproszenie do rozmowy skierujemy do kandydatów wybranych w procesie wstępnej kwalifikacji na podstawie złożonego CV oraz listu motywacyjnego.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).