Asystentka Biura/Asystent Biura

 • Warszawa, Parzniew (pow. pruszkowski), mazowieckie
 • Aleja Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Asystent
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Expeditors Polska Sp. z o.o.

  Nowoczesny i prężny globalny operator logistyczny działający w prawie 200 lokalizacjach na 5 kontynentach, w tym w 3 lokalizacjach w Polsce z zespołem blisko 70 pracowników oraz podwójny zdobywca 3 miejsca w rankingu TSL Dziennik Gazeta Prawna 2018 & 2019 w kategorii Przychody z działalności Spedycja Lotnicza, poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko:

  Asystentka Biura/Asystent Biura 
  Biuro w Warszawie lub Magazyn w Parzniewie k.Pruszkowa

   

  Co oferuje Expeditors Polska Sp. z o.o. ?

  • Stabilne zatrudnienie w ramach Umowy o Pracę z zawsze terminowym wynagrodzeniem
  • Stanowisko pracy w międzynarodowym środowisku
  • Opiekę medyczną
  • Szeroki zakres ubezpieczenia dla Pracownika i małżonka/dzieci na bardzo preferencyjnych warunkach
  • Szereg szkoleń wstępnych oraz rozwój kompetencji w ramach treningów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Regularne wyjścia integracyjne w ramach działu i firmy
  • Dobrą atmosferę pracy w międzynarodowym zespole
  • Wsparcie doświadczonych specjalistów z całego świata

  W czym możesz wspomóc nas?

  • Przyjmowanie gości i obsługę spotkań biznesowych,
  • Organizację i kontrolę nad obiegiem dokumentów w firmie (w postaci papierowej i elektronicznej), obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Wybrane prace administracyjne związane z obsługą Biura,
  • Wsparcie działu księgowego (m.in. rejestrowanie i księgowanie faktur zakupowych) – biuro w Warszawie
  • Wsparcie pracowników magazynu w pracach administracyjnych – magazyn w Parzniewie
  • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy oraz dostawcami zewnętrznymi

  Z jakimi umiejętnościami?

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Prawo jazdy kat. B

  A dodatkowo, jeśli możesz pochwalić się:

  • Energicznym i pogodnym usposobieniem, otwartym umysłem i chęcią rozwoju
  • Pozytywnym nastawieniem do poszukiwania wyzwań i rozwiązań
  • Umiejętności organizacyjnych i dobrej organizacji pracy,
  • Wysokiego poziomu kultury osobistej,

  oraz  szukasz rozwoju w międzynarodowym środowisku, Twoja ambicja motywuje Cię do ciągłego udoskonalania i chcesz związać się z firmą długoterminowo – skontaktuj się z nami ! Już dziś wyślij swoje CV.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne  do Expeditors Polska Sp. z o.o., zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000201043 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w 00-236 Warszawa, al. Krakowska 106, reprezentowanej przez członka zarządu Martę Piechel, adres email: [email protected] ( dalej jako „Administrator”) wyraża Pan/Pani zgodę się na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  1. Pana/Pani dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu:
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych - wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO- Pani/Pana wyraźna zgoda,
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Administratora rekrutacji- wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w art. 22 1. § 1 Kodeksu pracy.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.
  3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich,
   tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar EOG, a swojego zastosowania nie odnajdują przesłanki
   z art. 49 RODO, wówczas przetwarzanie będzie odbywało się na mocy art. 46 RODO
   tj. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Pani/Pana danych wymaganego przepisami prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej aniżeli przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
   W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu o zgodę, dane
   te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli jest to niezbędne do zakończenia rekrutacji. Ponadto, okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   czy też obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania
   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
   się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1. § 1 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a ich podanie jest niezbędne celem wzięcia udziału w rekrutacji oraz jej przeprowadzenia. Podanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany powyżej jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji oraz jej przeprowadzenia.
   
  Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie CV, w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie przez Administratora CV na potrzeby późniejszych rekrutacji prosimy o dołączenie niniejszej klauzuli:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expeditors Polska Sp. z o.o., zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000201043 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w 00-236 Warszawa, al. Krakowska 106, reprezentowaną przez członka zarządu Martę Piechel, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek skierowany do Administratora danych osobowych.
   
   
  Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami