Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystentka Dyrektora

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J.

  Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. specjalizuje się w wytwarzaniu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz specjalistycznych kosmetyków dermatologicznych. Firma została założona w 1994 roku i od tego czasu stanowi istotne ogniwo polskiego przemysłu farmaceutycznego.

  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Asystentka Dyrektora

  Miejsce pracy: Warszawa

  Lokalizacja: Pieńków (okolice Warszawy)

  Obowiązki:

  • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora, a także organizacja i rozliczanie podróży służbowych
  • organizacja, obsługa i uczestnictwo w spotkaniach służbowych
  • nadzorowanie wydatkowania budżetu operacyjnego i nakładów inwestycyjnych
  • przygotowywanie raportów, zestawień, prezentacji na potrzeby Dyrektora
  • realizacja zadań administracyjnych i organizacyjnych zleconych przez Dyrektora
  • zarządzanie obiegiem dokumentów i korespondencji oraz archiwizacja
  • prowadzenie centralnego rejestru umów
  • realizowanie zamówień z zakresu materiałów biurowych i materiałów pomocniczych
  • reprezentowanie firmy w kontaktach z interesantami i podmiotami zewnętrznymi
  • ściśle współpracować z innymi działami firmy

  Oczekujemy:

  • dobra obsługa komputera, pakietu MS Office i urządzeń biurowych
  • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
  • prawo jazdy kat. B (czynne)
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność szybkiego uczenia się
  • profesjonalizm i wysoka etyka pracy
  • dyspozycyjność

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na umowę o pracę
  • ciekawą pracę 
  • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji 
  • możliwość rozwoju i kształcenia zawodowego
  • pakiet socjalny

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, będącą Administratorem Danych,
   w celu przechowywania i wykorzystania na potrzeby przyszłych rekrutacjach, zgodnie
   z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jestem świadomy/ma, iż podanie moich danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia. Moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Farmaceutycznym Amara sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Farmaceutyczny  Amara sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków
  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: [email protected], adres siedziby wskazany w ust. 1).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym
   w zgodzie celu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy  w celu przyszłych rekrutacji;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
   w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
   w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.