Ta oferta pracy jest nieaktualna od 143 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystentka Zarządu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 27.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  .
  Asystentka Zarządu
  Miejsce pracy: Warszawa

  ICAN Institute jest wydawcą polskiej edycji Harvard Business Review, najbardziej prestiżowego magazynu menedżerskiego na świecie i wyłącznym przedstawicielem Harvard Business Publishing Corporation w Polsce. Doradzamy firmom we wdrażaniu strategii i w podnoszeniu efektywności operacyjnej. Jesteśmy autorami wiodących programów rozwojowych dla zarządów firm i menedżerów wysokiego szczebla, korzystając z wzorcowych rozwiązań i metody studiów przypadków Harvard Business School. Jesteśmy też organizatorami wielu projektów konferencyjnych adresowanych do kadry kierowniczej. Pracujemy z zarządami największych organizacji działających w Polsce.


  W związku z dynamicznym rozwojem firmy,
  poszukujemy wyjątkowej osoby, która dołączy do nas jako:


  Asystentka Zarządu


   

  Jeżeli jesteś bystrą, młodą osobą, która stawia na rozwój – nie zwlekaj… Aplikuj :)

   

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:

  • Bieżąca obsługa sekretariatu.
  • Organizacja pracy i kalendarza Członków Zarządu (umawianie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, aranżacja podróży, rezerwacja hoteli, itp.).
  • Wsparcie procesów administracyjnych.
  • Obsługa dokumentów, w tym korespondencji.
  • Obsługa spotkań z klientami zewnętrznymi.
  • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami.

  Z naszej strony, zapewniamy:

  • Stabilne wynagrodzenie.
  • Pracę w prestiżowej firmie.
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji – sprawdź: https://ican.pl/kariera.
  • Udział w wewnętrznym programie rozwojowym ICAN Academy.
  • Dobrą siedzibę firmy, która znajduje się w świetnej lokalizacji: Aleje Niepodległości 18 przy metrze Wilanowska :)
  • Bezpłatną opiekę medyczną.
  • Darmowy dostęp do naszych zasobów wiedzy: magazynu HBRP, konferencji, szkoleń rozwojowych dla menedżerów https://www.hbrp.pl/szkolenia.

  Umiejętności i niezbędne kwalifikacje:

  • Wyższe wykształcenie (lub w trakcie nauki).
  • Doświadczenie w obsłudze sekretariatu mile widziane ale nie konieczne.
  • Umiejętność równoległego prowadzenia kilku spraw.
  • Duża samodzielność w działaniu.
  • Systematyczny, uporządkowany i konsekwentny styl pracy.
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  • Praktyczna znajomość obsługi programów Word, Excel oraz Power Point).

  Oferujemy pracę w bardzo dynamicznej firmie, w zespole wyjątkowych osób, dostęp do najwyższej jakości wiedzy Harvard Business Review Polska i związaną z tym możliwość rozwoju.

  Termin zakończenia rekrutacji: 26.07.2018

   

  Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: [email protected]
  2. ICAN przetwarza:
  3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] numerem telefonu 22 250 11 44.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
  12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
  14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.