Audytor

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.03.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 19.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku, poszukuje kandydata na stanowisko:

  Audytor
  Miejsce pracy: Warszawa

  Podstawowe zadania na stanowisku:

  • przygotowywanie planów rocznych i trzyletnich na podstawie analizy ryzyka
  • planowanie i przeprowadzanie audytów
  • ocena kluczowych ryzyk dla audytowanego procesu
  • przeprowadzanie testów efektywności i skuteczności mechanizmów kontrolnych
  • weryfikacja technikami audytorskimi funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
  • analiza procesów pod kątem ich optymalizacji, standaryzacji i wykrywania nieprawidłowości
  • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów oraz okresowej informacji zarządczej
  • monitoring stanu wdrożenia zaleceń po audytowych
  • promowanie usprawnień w działalności biznesu oraz funkcji audytu wewnętrznego

  Oczekiwane kwalifikacje i doświadczenie:

  • wykształcenia wyższe w zakresie ubezpieczeń lub finansów
  • co najmniej 2-letniego doświadczenia w audycie w ubezpieczeniach lub bankowości
  • praktycznej znajomości MS Office
  • umiejętności nawiązywania relacji biznesowych
  • dobrej organizacji pracy
  • certyfikat CIA lub pokrewny będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • stabilną pracę i dobre warunki zatrudnienia
  • pracę w przyjaznej firmie i realne perspektywy rozwoju zawodowego
  • pakiet motywacyjny, w tym prywatną opiekę medyczną

  Oferty zawierające list motywacyjny uzasadniający zainteresowanie ofertą oraz CV prosimy przesyłać
  za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Audytor”

   
  Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
  „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”
   
  Obowiązek informacyjny:


  a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
  z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
  b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora;
  c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
  i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
  e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
  f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.