Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Audytor

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 03.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Warszawa
  Audytor

  Opis stanowiska:

  • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów i inspekcji jakości w zakresie ochrony fizycznej obiektów
  • Kontrola przestrzegania standardów jakościowych w organizacji
  • Przeprowadzanie analiz ryzyk w procesach operacyjnych
  • Tworzenie rekomendacji w odniesieniu do działań zapobiegawczych
  • Nadzór nad niezgodnościami wykazanymi podczas audytu oraz monitorowanie działań mających na celu ich wyeliminowanie
  • Prowadzenie dokumentacji audytowej
  • Wsparcie podległych pracowników w realizacji zadań

  Wymagania:

  • Wykształcanie wyższe
  • Doświadczeni w zarządzaniu pracownikami w strukturze rozproszonej
  • Wysokie umiejętności interpersonalne
  • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Odporność na stres
  • Prawo jazdy kat. B
  • Mile widziane doświadczenie w branży ochrony
  aplikuj

  Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
  Klauzula Informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)
  Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
  2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl   
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
  5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  6. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  bottom