Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Audytor wewnętrzny ds. audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-01-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

  Audytor wewnętrzny w Departamencie Audytu Wewnętrznego
  Audytor wewnętrzny ds. audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: ARiMR/DAW/04/19

  Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę 

  Oferujemy:

  • przejrzyste zasady wynagradzania,
  • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • pracę w największej agencji płatniczej w Europie. 

  Główne obowiązki:

  • Realizacja czynności zapewniających i doradczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego w obszarze systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa informacyjnego;
  • Realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie wdrażania rekomendacji;
  • Współpraca z innymi komórkami w ramach audytów i kontroli (Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie akredytacji i certyfikacji rachunków Agencji Płatniczej), dotyczących wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  • Przygotowywanie założeń rocznego i wieloletniego planu audytu w części dotyczącej zadań Wydziału.

   Wymagania konieczne:

  • Wykształcenie wyższe kierunek: informatyka lub pokrewne.
  • udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy w informatyce, bezpieczeństwie informacyjnym lub komórce audytu i/lub kontroli w ww. obszarze.
  • Kwalifikacje audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych. 

  Wymagania pożądane:

  • wiedza w zakresie:
   • zarządzania systemami i sieciami teleinformatycznymi,
   • znajomości zagadnień związanych z bazami danych,
   • metodologii zarządzania projektami,
   • nabywania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania aplikacyjnego,
   • zarządzania usługami oraz ryzykiem IT,
   • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
  • znajomość międzynarodowych standardów i metodyk w obszarze bezpieczeństwa informacji, audytu informatycznego i/lub organizacji procesów IT (np.: COBIT, ISO 27001, ITIL, ISO 20000);
  • znajomość j. angielskiego na poziomie pozwalającym swobodnie czytać dokumentację techniczną. 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
  3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz oświadczenia wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych.

  Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

  Dokumenty należy składać w terminie do: 25 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

  Listownie pod adresem:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
  z dopiskiem: ARiMR/DAW/04/19 

  osobiście:
  Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
  (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem: ARiMR/DAW/04/19

  lub mailowo na adres: [email protected]
  z dopiskiem: ARiMR/DAW/04/19

   
  Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
  Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
  ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
  Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34