Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista kredytowy w Departamencie Audytu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Czy wiesz, że…

  • PLUS BANK S.A. to bank ze 100% polskim kapitałem.
  • PLUS BANK S.A. to bank, który posiada ponad 25 letnią tradycję (w latach 1991 – 2013 był obecny na rynku, pod nazwą INVEST BANK S.A.).
  • PLUS BANK S.A. posiada blisko 100 Oddziałów Operacyjnych, zlokalizowanych w największych miastach Polski oraz ponad 40 Placówek Partnerskich.
  • PLUS BANK S.A. znajduje się w jednej grupie kapitałowej ze spółkami: Plus - operator sieci komórkowej; Polsat - największa polska telewizja komercyjna; Cyfrowy Polsat - największa cyfrowa platforma satelitarna w Polsce; Teleaudio; ipla.
  • PLUS BANK S.A. realizuje styl zarządzania oparty na osobistej odpowiedzialności i zaangażowaniu pracownika, w bardzo przyjaznej atmosferze pracy, przy wsparciu bardziej doświadczonych pracowników.
  • PLUS BANK S.A. zapewnia swoim pracownikom wstępne szkolenia stanowiskowe i rozwój zawodowy.
  • PLUS BANK S.A. preferuje styl zarządzania oparty na pracownikach kompetentnych i zmotywowanych wewnętrznie do działania.

  Jeżeli chcesz zostać pracownikiem prężnie działającej instytucji finansowej, złóż aplikację na stanowisko:

  Specjalista kredytowy w Departamencie Audytu
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: DAW/02/06/2018

  Pracownik będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów w obszarze ryzyka kredytowego, mających na celu m.in. weryfikację poprawności funkcjonowania procesów kredytowania klientów instytucjonalnych.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • min. 2 letniego doświadczenia we współpracy z podmiotami gospodarczymi,
  •  praktycznej umiejętności sporządzania analizy i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów,
  • znajomości: prawa bankowego, przepisów i regulacji dotyczących kredytowania działalności gospodarczej, regulacji dotyczących prawnych zabezpieczeń kredytów.
  • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word).

  Poszukujemy osoby analitycznej, samodzielnej, systematycznej, dokładnej, nastawionej na cel.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej spółce, o rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji,
  • pracę w godz. 8.30 – 16.30,
  • pracę w miłej atmosferze,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pakiet socjalny (pakiet medyczny, karta multisport, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe).

  Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV z wymaganą przez nas klauzulą, klikając w przycisk aplikowania, koniecznie z dopisanym w temacie e-mail: nazwą stanowiska i nr ref. DAW/02/06/2018.

  Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Odpowiadając na ogłoszenie, uprzejmie prosimy o przysłanie aktualnego CV zawierającego następującą klauzulę (skopiowaną i wklejoną):

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez PLUS BANK S.A. prowadzonej obecnie oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 61A zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

  Podanie danych jest wymagane do złożenia aplikacji, bez ich podania aplikacja nie zostanie rozpatrzona.

  Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą
   w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej Bankiem.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres:
   Inspektor Ochrony Danych,04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
   1. niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę,
   2. udzielona zgoda,
   3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
    na administratorze, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy,
   4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma.
  5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani żadnym innym nieuprawnionym odbiorcom.
   1. upoważnionym pracownikom Banku odpowiedzialnym za realizacje procesu rekrutacji i doboru,
   2. procesorom, w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku.
  6. Okres przetwarzania i przechowywania przez Bank Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest o czasu potrzebnego na realizację procesów rekrutacyjnych i wynosi 2 lata.
  7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych,
   3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
  8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  9. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
  10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Rekrutacja – dane osobowe" lub na skrzynkę [email protected]