Audytor Wewnętrzny w Departamencie Audytu Wewnętrznego

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • dokonywanie ocen poziomu ryzyka i jakości zarządzania ryzykiem w trakcie przeprowadzanych audytów

 • badanie i ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów kontroli ryzyka i mechanizmów kontroli wewnętrznej

 • samodzielne przygotowywanie, organizowanie i kierowanie badaniem audytowym / przewodniczenie zespołom audytorów, jak również monitorowanie zaleceń poaudytowych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane: finanse, bankowość

 • minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji audytów w sektorze bankowym

 • znajomość produktów oraz procesów bankowych

 • doświadczenie w identyfikacji mechanizmów kontrolnych w procesach, budowie i aktualizacji matryc funkcji kontroli, testowaniu mechanizmów kontrolnych, dokumentowaniu rezultatów testów

 • praktyczna wiedza w zakresie rekomendacji nadzorczych, w tym rekomendacji KNF

 • znajomość obsługi programu Excel, Power Point, Word

 • ukierunkowanie na realizację zadań, orientacja na jakość i profesjonalizm w pracy

 • umiejętność zwięzłego, rzeczowego i treściwego formułowania przekazu

 • samodzielność i poszukiwanie rozwiązań w obliczu napotykanych problemów

 • odpowiedzialność za powierzone zadania, weryfikowanie faktów, niezależna obrona swojego zdania

 • dyspozycyjność, samodzielność i zaangażowanie

 • umiejętność zarządzania własnym czasem

 • wysoka kultura osobista

Mile widziane

 • posiadanie stosownych certyfikatów zawodowych lub rozpoczęta ścieżka certyfikacyjna uznanych organizacji międzynarodowych przydatnych w pracy audytora wewnętrznego (np. Certified Internal Auditor – CIA, Professional Risk Manager – PRM, Financial Risk Manager – FRM, Certified Information Systems Auditor - CISA)

 • znajomość narzędzi do analizy danych w obszarze ryzyk finansowych

 • znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • praca w dynamicznym, kreatywnym środowisku

 • możliwość rozwoju w jedynej takiej instytucji z misją ekologiczną o ugruntowanej pozycji na rynku

 • bogaty pakiet benefitów pozapłacowych: prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karta Multisport, świadczenia świąteczne, projekty wolontariackie/ekologiczne i dodatkowo trzy dni wolnego z tytułu wolontariatu, sekcje sportowe, dostęp do biblioteki e-booków i audiobooków

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • dostęp do biblioteki e-booków i audiobooków

 • sekcje sportowe

 • projekty wolontariackie/ekologiczne

 • świadczenia świąteczne

 • trzy dni wolnego z tytułu wolontariatu

Bank zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, o których mowa w ogłoszeniu są niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Dane, o których mowa powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu wyboru najlepszego kandydata na oferowane stanowisko.