Oferta pracy

Audytor Wewnętrzny

UNIBEP S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Udział w przygotowywaniu rocznych planów zadań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej (audytów wewnętrznych, kontroli wewnętrznych i auditów ISO),

 • Realizacja planowych zadań zgodnie z zatwierdzonym planem oraz doraźnych: audytów wewnętrznych, kontroli wewnętrznych i auditów ISO zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 • Opracowanie i udokumentowanie planu zadania w sposób pozwalający na osiągnięcie celów zadania,

 • Zgłaszanie przełożonemu wszelkich szans i zagrożeń związanych z realizacją zadania,

 • Zbieranie w sposób przejrzysty informacji, które dotyczą zadania, są wystarczające, wiarygodne i przydatne do osiągnięcia jego celów,

 • Formułowanie ustaleń, wniosków i zaleceń/rekomendacji w oparciu o zgromadzone i udokumentowane w trakcie zadania dowody, analizy, obserwacje itp.,

 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych zadań w sposób dokładny, obiektywny, jasny, zwięzły, konstruktywny, kompletny,

 • Nadzorowanie sposobu wdrażania zaleceń/rekomendacji wynikających z przeprowadzonych zadań,

 • Świadczenie doraźnych usług doradczych zorientowanych na lepsze zarządzanie ryzykiem oraz usprawnienie prowadzonej lub planowanej działalności operacyjnej,

 • Opiniowanie procedur wprowadzanych do stosowania przez komórki organizacyjne i koordynacja procesu opiniowania przez inne komórki,

 • Realizacja innych zadań związanych m.in. z systemami zgodności, zarządzania ryzykiem, zleconymi przez przełożonego wynikającymi z funkcji pełnionych przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

 • Przestrzeganie Kodeksu Etyki opracowanego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

Nasze wymagania

 • Posiadasz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunkach: zarządzanie, budownictwo, finanse, ekonomia, prawo,

 • Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe i/lub kursy związane z audytem, kontrolą, auditem ISO, zarządzaniem ryzykiem, compliance,

 • Posiadasz minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, a jeśli posiadasz je w branży budowalnej lub dużej organizacji to będzie to duży plus,

 • Płynnie poruszasz się w programach Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Project),

 • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym,

 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie podstawowym będzie mile widziana,

 • Potrafisz planować i organizować swoją pracę, jesteś dociekliwy i dokładny oraz potrafisz działać samodzielnie,

 • Posiadasz prawo jazdy kat B.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Udział w ciekawych projektach kreujących wizerunek Grupy Unibep

 • Pracujemy w godzinach 7.00-15.00 lub 8.00-16.00

 • Dostarczamy niezbędne narzędzia pracy - komputer, telefon służbowy

 • Pracujemy na narzędziach Microsoft

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

UNIBEP S.A.

GRUPA UNIBEP to polska firma giełdowa, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe i handlowo-usługowe). Do prowadzenia działalności deweloperskiej w powyższym obszarze została powołana Unidevelopment S.A. Nasze oddziały realizują również działalność budowlaną w sektorze drogowo-mostowym (Oddział Infrastruktury Unibep S.A. oraz Budrex Sp. z o.o.) oraz produkcyjną skierowaną głównie na rynek skandynawski (Unihouse, Oddział Unibep S.A.).

Przewiń do profilu firmy