Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Automatyk - Elektronik

 • Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 14.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  HUTA ŁABĘDY S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

  Automatyk - Elektronik 

  Miejsce pracy: Gliwice

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie techniczne (automatyka, mechatronika, elektronika, elektrotechnika)
  • Praktyczna umiejętność programowania sterowników przemysłowych firmy SIEMENS S7 300/400-warunek konieczny                
  • Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej, schematów zasilania i sterowania
  • Znajomość sieci przemysłowych Profibus oraz Profinet
  • Uprawnienia SEP 1KV G-1/E – mile widziane
  • Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, wiedza na temat automatyki przemysłowej
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dyspozycyjność, dokładność, rzetelność i samodzielność
  • Język angielski w stopniu komunikatywnym (warunek konieczny)

  Zakres obowiązków:

  • Szybkie i skuteczne usuwanie usterek na linii produkcyjnej oraz przywracanie funkcjonalności systemu sterowania
  • Przeprowadzanie konserwacji i remontów maszyn oraz urządzeń produkcyjnych
  • Diagnozowanie przyczyn awarii urządzeń automatyki (sterowników PLC1  SIEMENS SIMATIC S7 300/400 i paneli operatorskich, falowników)
  • Raportowanie, analiza i działania korygujące zaistniałych awarii
  • Aktywny udział w przeglądach, remontach i odbiorze maszyn i urządzeń
  • Nadzór nad instalacją nowych maszyn i urządzeń

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Doświadczenie przy montażu i uruchamianiu  instalacji z zakresu automatyki
  • Umiejętność programowania paneli operatorskich firmy SIEMENS ( WinCC flexible oraz TIA Portal        
  • Znajomość napędów firmy Siemens oraz SEW - konfiguracja oraz diagnostyka
  • Wykształcenie wyższe licencjackie kierunkowe
  • Praktyczna znajomość i doświadczenie w wdrażaniu Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego na nowoczesnym wydziale produkcyjnym w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
  aplikuj

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, w tym przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  Uprzejmie informujemy

  Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

  1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: HUTA ŁABĘDY SA ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice jako Spółka, na której rzecz jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
  2) Nasze dane kontaktowe to: 44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45.
  3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).
  4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. ADO posiada prawo gromadzenia danych, w zakresie wyrażonym w art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy. W myśl art. 18 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 19, 26 ust 2 pkt 2,4,5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ADO weryfikuje dodatkowe informacje o karalności i funkcjach pełnionych przez kandydatów na członków Zarządu Spółki. Przesłanie danych wykraczających poza zakres wskazanego przepisu odbywa się na podstawie zgody. Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez ADO, jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych.
  7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) Uprawnione organy publiczne,
  b) Podmioty dostarczające korespondencję,
  c) Podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych ADO,
  d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  8) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie odbierze dokumentacji po zakończeniu rekrutacji, dane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  9) Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) cofnięcia zgód,
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
  10) Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  bottom