AUT 1/2020

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do realizowanych w Jelenia Plast Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych (praca, staż i praktyki)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jelenia Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Spółdzielcza 47 
Z Administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na adres: ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Góra  
• przez e-mail: [email protected]

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Jelenia Plast Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych, 

• Uzasadniony interes Jelenia Plast Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jelenia Plast Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
• dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Jelenia Plast Sp. z o.o.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. 
5. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres, ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected]  
• prawo dostępu do treści swoich danych, 
• prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Jelenia Plast Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Jelenia Plast Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Jelenia Plast Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Jelenia Plast Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected]

6. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
7. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected] procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane
2. Jelenia Plast Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o umieszczeniu w CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które obecnie aplikuję w Jelenia Plast Sp. z o.o.  
Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Automatyk

JELENIA PLAST Sp. z o. o.O firmie

 • Spółdzielcza 47, 58-500 Jelenia Góra, Polska

  Jelenia Góra, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 25 dni
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

JELENIA PLAST Sp. z o. o.

Jelenia Plast Sp. z o.o. należy do czołowych producentów AGD z tworzyw sztucznych w Europie.
 
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

AUTOMATYK

Miejsce pracy: Jelenia Góra
Numer referencyjny: AUT 1/2020

Zadania

 • Przezbrajanie robotów i podstacji zgodnie ze zleceniem.
 • Instalacja automatyki w maszynach przemysłowych, modernizacja.
 • Udział w uruchomieniach nowych projektów i stanowisk produkcyjnych.

Wymagania

 • Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu automatyka, mechatronika ,elektryka, elektrotechnika, lub pokrewne.
 • Dyspozycyjność do pracy w trybie zmianowym.
 • Mile widziane uprawnienia SEP E, powyżej 1kV.

Oferujemy

 • Współpracę w ramach umowy o pracę.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, karta Multisport, itp.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju swoich umiejętności.
 • Pracę w miłej atmosferze, w zespole nastawionym na współpracę i dynamiczny rozwój.

Zgłoszenia prosimy składać za pomocą przycisku aplikowania w tytule maila prosimy o podanie nr ref.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi kryteria rekrutacyjne.
 

Prosimy o umieszczeniu w CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które obecnie aplikuję w Jelenia Plast Sp. z o.o.  

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych jest Jelenia Plast Sp. z o.o. z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 47. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane zbierane na potrzeby tylko aktualnej rekrutacji będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych do ich poprawiania, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zlecenia ich usunięcia przed wyznaczonym terminem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.


Jelenia Plast Sp. z o.o. należy do czołowych producentów AGD z tworzyw sztucznych w Europie.
 
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

AUTOMATYK

Numer ref.: AUT 1/2020

Zadania

 • Przezbrajanie robotów i podstacji zgodnie ze zleceniem.
 • Instalacja automatyki w maszynach przemysłowych, modernizacja.
 • Udział w uruchomieniach nowych projektów i stanowisk produkcyjnych.

Wymagania

 • Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu automatyka, mechatronika ,elektryka, elektrotechnika, lub pokrewne.
 • Dyspozycyjność do pracy w trybie zmianowym.
 • Mile widziane uprawnienia SEP E, powyżej 1kV.

Oferujemy

 • Współpracę w ramach umowy o pracę.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, karta Multisport, itp.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju swoich umiejętności.
 • Pracę w miłej atmosferze, w zespole nastawionym na współpracę i dynamiczny rozwój.

Zgłoszenia prosimy składać za pomocą przycisku aplikowania w tytule maila prosimy o podanie nr ref.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi kryteria rekrutacyjne.
 

Prosimy o umieszczeniu w CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które obecnie aplikuję w Jelenia Plast Sp. z o.o.  

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ul. Spółdzielcza 47; 58-500 Jelenia Plast, przez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych jest Jelenia Plast Sp. z o.o. z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 47. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane zbierane na potrzeby tylko aktualnej rekrutacji będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych do ich poprawiania, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zlecenia ich usunięcia przed wyznaczonym terminem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Ogłoszenie archiwalne