reklama

Praca BHP / Ochrona środowiska

Mamy dla Ciebie 260 ofert
  • Opole
  zadania odpowiedzialność za przeprowadzanie szkoleń w zakresie „Szkoleń stanowiskowych BHP”, oraz za prowadzenie w tym zakresie dokumentacji i dopuszczenie pracowników do pracy zapewnienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy bezpośredni nadzór...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • 3 lokalizacji
  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Wrocław
  Szczegółowy opis: Pełnienie roli specjalisty ds. bezpieczeństwa w danym centrum logistycznym; wdrażanie wszystkich obszarów globalnego programu bezpieczeństwa Amazon zgodnie z instrukcjami Kierownika ds. bezpieczeństwa na poziomie regionalnym....
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Opole
  ZAKRES ZADAŃ: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, Bieżące informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Tarnów
  Dołączając do nowego zespołu, będziesz odpowiedzialna/y za: sporządzanie sprawozdań środowiskowych dla zakładów produkcyjnych (Tarnów, Grudziądz, Skórcz), udział w nadzorowaniu przestrzegania uregulowań prawnych oraz doradztwo w zakresie ochrony...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Warszawa
  Opis stanowiska: Kontrola limitów i prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów do zakładu, Tworzenie dokumentacji - karta ewidencji odpadu, karta przyjęcia i przekazania odpadu), Rozliczanie rejonów Obsługi z dostarczanych odpadów – sporządzanie...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Bielsk Podlaski
  Zakres obowiązków: nadzór w zakresie ochrony obiektów Spółki, nadzór nad prawidłową realizacją usług zewnętrznej firmy ochrony, wyznaczanie standardów i koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego dla osób i obiektów,...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Warszawa
  Opis Zespołu: Służba BHP to zespół który ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników AXA. Pełnimy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie stosowania przepisów BHP. Wspieramy kadrę menadżerską. Zajmujemy się różnymi...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Zabrze
  Opis Stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za: za terminowość i kompletność składanych sprawozdań prowadzenie i nadzór nad rzetelnością ewidencji odpadów prace administracyjno-biurowe ...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
  • Warszawa
  Główny zakres obowiązków: przygotowywanie materiałów i opracowywanie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz Planów Remontów w zakresie remontów obiektów eksploatowanych przez Zakład opracowywanie materiałów wyjściowych do przedmiaru robót prac...
  opublikowana: 15 czerwca 2019
reklama