reklama

Praca BHP / Ochrona środowiska

Mamy dla Ciebie 300 ofert
  • Warszawa
  Obowiązki: Kontrolowanie warunków BHP na stanowiskach pracy Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego Ustalanie przyczyn oraz okoliczności w razie wypadków Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP oraz p.poż Współtworzenie instrukcji i procedur z...
  opublikowana: 7 marca 2019
  • Września
  Opis stanowiska : zarządzanie wydziałem produkcyjnym i pracą zespołu 30-40 pracowników, ustalanie harmonogramu produkcji, zarządzanie priorytetami produkcyjnymi, minimalizacja kosztów produkcji, efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich,...
  opublikowana: 7 marca 2019
  • Wrocław
  OBOWIĄZKI: Kontrolowanie warunków BHP na stanowiskach pracy; Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego; Ustalanie przyczyn oraz okoliczności w razie wypadków; Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP oraz p.poż; Udział w przekazywaniu do użytku...
  opublikowana: 6 marca 2019
  • Warszawa
  Are you a great collaborator? Do you have experience in the FMCG or fish industry? Or maybe in organizations related to the responsible supply chain, CSR or sustainable consumption? We’re looking for a Commercial Consultant, who can lead on...
  opublikowana: 5 marca 2019
  • Bydgoszcz
  Zakres obowiązków: dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia ws. służby BHP, przeprowadzanie szkoleń pracowników, wydawanie środków ochrony osobistej i ich cykliczna...
  opublikowana: 5 marca 2019
  • Poznań
  Zadania: kompleksowe przygotowywanie i realizacja konferencji z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska ...
  opublikowana: 5 marca 2019
  • Warszawa
  Zadania: wdrażanie na zlecenie firm zagranicznych Globalnych Procedur Zarządzania EHS w oddziałach w Polsce samodzielne przeprowadzanie audytów z zakresu BHP/OŚ pod kątem zgodności z przepisami krajowymi, stała obsługa międzynarodowych...
  opublikowana: 5 marca 2019
  • Białystok
  Swoją pracą przyczyniasz się do sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: wykonujesz zadania spoczywające na służbie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby...
  opublikowana: 4 marca 2019
  • Otwock
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Realizowanie zadań i procedur wynikających z obowiązujących przepisów BHP i OŚ, Nadzorowanie zgodności prawnej w zakresie BHP i OŚ (raportowanie, identyfikacja i oceny ryzyka, analiza incydentów i wypadków, weryfikacja i...
  opublikowana: 4 marca 2019
  • Łódź
  Pełnienie obowiązków specjalisty ds. BHP u obsługiwanych klientów m.in.: systematyczne kontrole bhp, doradztwo, szkolenia bhp, udział w Ocenie Ryzyka, udział w tworzeniu Instrukcji, udział w dokumentowaniu wypadków, raportowanie, reprezentowanie...
  opublikowana: 4 marca 2019
reklama