Klauzula informacyjna dla uczestników procesów rekrutacji TuMieszkamy


Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest, Zespół Zarządców Nieruchomości sp.z o.o. zwana dalej Spółką 


Kontakt w sprawie Państwa danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych  pod adresem: [email protected]


Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką „TuMieszkamy”  jako potencjalni pracodawcy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Tumieszkamy

BI Developer [rekrutacja prowadzona online]

TumieszkamyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Tumieszkamy

Komitetu Obrony Robotników 48

Warszawa

top

we are looking

BI DEVELOPER

Responsibilities

 • understand business/client requirements and ensure the solutions & services provided are business relevant, i.e. address the key business needs & leverage BI best practice,
 • designg, develop and deploy BI solution, sourcing data from MS SQL Server, Oracle and other data sources, and leveraging visual ETL tools when needed,
 • work as a team member that design, develop and deploy BI solutions - focus of the role will be to design and deliver BI solution, which include database &/or data-mart setup, design, development & maintenance of data integration processes / ETL workflows automating data handling processes,
 • communicate with relevant stakeholders, including proposing solutions to the business challenges raised and manage their expectations particularly in regards to technical feasibility of the solutions,
 • the role may involve colleagues in regards to data, BI and analytics approach, as well as design, setup and support of data governance, data management and data integration processes, and complex analyses leveraging advanced analytical techniques and big data capabilities as needed.

Qualifications:

 • bachelor degree (BI, computer science, statistics or related major preferred),
 • 3 years of past work experience as an BI analyst / developer or database developer required,
 • fluency in writing performant SQL queries and designing databases,
 • relational database experience such as  Oracle, SQL Server, SAP Hana,
 • knowledge about data concepts such as Data Warehouses, data extraction and preparation processes,
 • prior experience of using at least one ETL tool to extract, transform and load data,
 • good knowledge of DAX,
 • experience on any of the reporting tools - Power BI (Preferred),
 • good knowledge of T-SQL,
 • practical knowledge of MS SQL Server ( SSIS, SSAS, SSRS ),
 • work experience in data visualization tools, will be a strong plus,
 • a team player with excellent written and verbal communication skills – able to effectively communicate with team members, technical experts, management and clients,
 • fluent English is a must,
 • international work experience will be a plus,
 • keen attention to detail,
 • strategic mindset and ability to envision end state and the milestone activities to achieve.

We Offer:

 • eployment contract,
 • competitive benefit package (private healthcare, life insurance),
 • opportunity to work in a highly professional, stimulating and challenging work environment,
 • friendly and supportive company culture
 
top
TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
 
TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
 
BI DEVELOPER

Responsibilities

 • understand business/client requirements and ensure the solutions & services provided are business relevant, i.e. address the key business needs & leverage BI best practice,
 • designg, develop and deploy BI solution, sourcing data from MS SQL Server, Oracle and other data sources, and leveraging visual ETL tools when needed,
 • work as a team member that design, develop and deploy BI solutions - focus of the role will be to design and deliver BI solution, which include database &/or data-mart setup, design, development & maintenance of data integration processes / ETL workflows automating data handling processes,
 • communicate with relevant stakeholders, including proposing solutions to the business challenges raised and manage their expectations particularly in regards to technical feasibility of the solutions,
 • the role may involve colleagues in regards to data, BI and analytics approach, as well as design, setup and support of data governance, data management and data integration processes, and complex analyses leveraging advanced analytical techniques and big data capabilities as needed.

Qualifications:

 • bachelor degree (BI, computer science, statistics or related major preferred),
 • 3 years of past work experience as an BI analyst / developer or database developer required,
 • fluency in writing performant SQL queries and designing databases,
 • relational database experience such as  Oracle, SQL Server, SAP Hana,
 • knowledge about data concepts such as Data Warehouses, data extraction and preparation processes,
 • prior experience of using at least one ETL tool to extract, transform and load data,
 • good knowledge of DAX,
 • experience on any of the reporting tools - Power BI (Preferred),
 • good knowledge of T-SQL,
 • practical knowledge of MS SQL Server ( SSIS, SSAS, SSRS ),
 • work experience in data visualization tools, will be a strong plus,
 • a team player with excellent written and verbal communication skills – able to effectively communicate with team members, technical experts, management and clients,
 • fluent English is a must,
 • international work experience will be a plus,
 • keen attention to detail,
 • strategic mindset and ability to envision end state and the milestone activities to achieve.

We Offer:

 • eployment contract,
 • competitive benefit package (private healthcare, life insurance),
 • opportunity to work in a highly professional, stimulating and challenging work environment,
 • friendly and supportive company culture

Ogłoszenie archiwalne