Oferta pracy

mBank S.A.

Big Data Developer (Python/Spark)

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 03 cze 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne
godziny pracy
  
Pracę
w metodologii zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Big Data Developer (Python/Spark)
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/045/0321

Cześć! Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem scrumowym odpowiedzialnym za rozwój systemu do zarządzania płynnością banku i grupy kapitałowej. Naszymi klientami są zespoły wewnętrzne z obszaru ryzyka i Departamentu Skarbu, Zarząd, udziałowcy, nadzór finansowy. Używamy szerokiego zakresu technologii (m.in. Python, SAS, Oracle, Spark, Hadoop, Power BI). Jeśli chcesz być ważną częścią zespołu budującego rozwiązanie istotne dla funkcjonowania banku, to zapraszamy do nas! :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • kreowanie architektury IT systemu informatycznego
 • zbieranie wymagań użytkowników i przekładanie ich na język IT
 • implementacja rozwiązań w oparciu o technologie python, spark i hadoop
 • dbanie o wysoką jakość procesu rozwojowo-wdrożeniowego
 • dbanie o wysoką jakość dokumentacji technicznej

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • minimum trzy lata doświadczenia w programowaniu w języku python
 • minimum rok doświadczenia przy realizacji dużego projektu informatycznego
 • bardzo dobra znajomość języka SQL i narzędzia Git
 • znajomość technologii Spark i SAS
 • język angielski przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji technicznej
 • wysoka komunikatywność, dociekliwość
 • umiejętność i chęć pracy w zespole

 

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość środowiska programistycznego SAS
 • wiedza z zakresu automatyzacji procesu rozwojowo-wdrożeniowego (np. SonarQube, TeamCity, Ansible, testy automatyczne)
 • znajomość Oracle w zakresie projektowania baz danych i aplikacji, w tym znajomość PL/SQL
 • znajomość Informatica Big Data Edition i/lub Informatica PowerCenter
 • znajomość metodyk zwinnych (np. Scrum)
 • znajomość narzędzi Jira i Confluence
 • doświadczenie w realizacji projektów dla klientów z sektora bankowego
Dowiedz sie co wyróżnia
mBank w IT:
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi technologiami!
Big Data Developer (Python/Spark)Numer ref.: UGR/045/0321

Cześć! Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem scrumowym odpowiedzialnym za rozwój systemu do zarządzania płynnością banku i grupy kapitałowej. Naszymi klientami są zespoły wewnętrzne z obszaru ryzyka i Departamentu Skarbu, Zarząd, udziałowcy, nadzór finansowy. Używamy szerokiego zakresu technologii (m.in. Python, SAS, Oracle, Spark, Hadoop, Power BI). Jeśli chcesz być ważną częścią zespołu budującego rozwiązanie istotne dla funkcjonowania banku, to zapraszamy do nas! :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • kreowanie architektury IT systemu informatycznego
 • zbieranie wymagań użytkowników i przekładanie ich na język IT
 • implementacja rozwiązań w oparciu o technologie python, spark i hadoop
 • dbanie o wysoką jakość procesu rozwojowo-wdrożeniowego
 • dbanie o wysoką jakość dokumentacji technicznej

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • minimum trzy lata doświadczenia w programowaniu w języku python
 • minimum rok doświadczenia przy realizacji dużego projektu informatycznego
 • bardzo dobra znajomość języka SQL i narzędzia Git
 • znajomość technologii Spark i SAS
 • język angielski przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji technicznej
 • wysoka komunikatywność, dociekliwość
 • umiejętność i chęć pracy w zespole

 

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość środowiska programistycznego SAS
 • wiedza z zakresu automatyzacji procesu rozwojowo-wdrożeniowego (np. SonarQube, TeamCity, Ansible, testy automatyczne)
 • znajomość Oracle w zakresie projektowania baz danych i aplikacji, w tym znajomość PL/SQL
 • znajomość Informatica Big Data Edition i/lub Informatica PowerCenter
 • znajomość metodyk zwinnych (np. Scrum)
 • znajomość narzędzi Jira i Confluence
 • doświadczenie w realizacji projektów dla klientów z sektora bankowego

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne