Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Big Data Developer

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Czym będziesz się zajmować?

  Weźmiesz udział we wdrożeniach, rozwoju i utrzymaniu systemów typu Big Data / Hadoop z wykorzystaniem m.in. technologii Hive, Impala, Spark, NiFi, HBASE, HDFS, Kafka, Kudu, Ranger i innych wykorzystywanych w połączeniu z Hadoop
  Będziesz budował i zarządzał klastrami Hadoop.

  Czego od Ciebie oczekujemy:

  Absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów, takich kierunków technicznych jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika i systemy informatyczne, matematyka, metody ilościowe.
  Znajomości języka SQL i podstaw języka Python.
  Mile widziane wcześniejsze doświadczenie z technologiami Big Data.
  Umiejętności pracy w środowisku Linux.
  Umiejętności posługiwania się repozytorium kodu GIT lub innym.
  Dyspozycyjności, chęci do nauki i rozwoju.

  Co możemy Ci zapewnić:

  Pracę na ciekawych projektach dla największych firm krajowych i globalnych z branży finansowej, telekomunikacyjnej i handlu detalicznego.
  Rozwojowe zadania, których realizacja dostarczy Ci dużo satysfakcji, ponieważ będziesz tworzyć systemy, z których korzystają ludzie na całym świecie
  Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
  Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów.
  Opiekę Mentora, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości rozwoju w naszej firmie
  Bogaty pakiet socjalny
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

  Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji. Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
  #BEFUTUREPROOF
  Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture: