Oferta pracy
Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3 163 500,00 zł, e-mail: [email protected], zwana dalej CRIF. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected] lub pod adresem CRIF, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków. Państwa dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w celach związanych z procesem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221§1 Kodeksu Pracy. W przypadku podania przez Państwa danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy lub innych przepisach prawa (np. Państwa wizerunku), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą ją Państwo wycofać w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres: [email protected] Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez CRIF przed cofnięciem zgody. W niektórych wypadkach, na dalszych etapach rekrutacji, CRIF może poprosić Państwa o udostępnienie określonych informacji dotyczących niekaralności. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych przez CRIF będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który w tym wypadku polega na konieczności prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej, mającej na celu zapobieganie ewentualnym oszustwom i nadużyciom w związku z faktem, iż CRIF świadczy usługi na rzecz podmiotów sektora finansowego. Uprawnienie CRIF do żądania takich informacji wynika z Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, w której biorą Państwo udział. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych, w tym w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Podanie danych dotyczących niekaralności jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne, aby móc wziąć udział w rekrutacji. Podanie danych przekazywanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Big Data Senior Analyst

CRIF Sp. z o.o.

CRIF Sp. z o.o.

Lublańska 38

Prądnik Czerwony

Kraków

Technologies we use

Expected

 • SQL

 • Python

 • MS Excell

About the project

As our Big Data Senior Analyst you will understand, analyze, mine the data in order to define and build decision statistical or rule models for finance sector.

Your responsibilities

 • large amount of financial or environmental data analysis in order to build statistical or decisions models

 • proactive approach to data research: trends or anomalies detection to enrich CRIF products offered on the market

 • understanding the business context of analyzed data

 • ability to define models in terms of required inputs and internal components

 • perform ad hoc data analysis or analytical Proof of Concepts as a part of established relations between CRIF and our Clients and ability to present the results

 • choosing the appropriate statistical approach and toolset according to the project needs and goals

 • constant monitoring and improvement of current models

 • maintenance of models documentation

Our requirements

 • professional history in definition and building score models (i.eg. 4score models) in financial institutions

 • strong analytical skills – methodologies, mining, operating on large number of data

 • excellent skills in SQL, Python, MS Excell

 • awareness of personal data protection issues

 • good communication and presentation skills in Polish and English languages

What we offer

 • A stable job, with performance development plan in a fast growing environment

 • Benefit package (private medical care, Multisport, meal/restaurants discounts etc.)

 • Fresh different fruits in the office every day

 • Language classes in the office (English & German & Italian) - individual or in a team

 • Free car and bike parking

 • Trainings package (soft-skills and tech-topics)

 • Knowledge-exchange environment (Lunch & Learn Initiatives)

 • Team-building and charity initiatives

 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • sharing the costs of foreign language classes

 • sharing the costs of professional training & courses

 • life insurance

 • corporate library

 • coffee / tea

 • parking space for employees

CRIF Sp. z o.o.

CRIF is an innovative international Group specialized in IT solutions, decisioning systems, outsourcing, banking software and consulting services; our clients are mainly finance companies, insurance companies, utilities and enterprises and we support them in each step of their relations with their customers. In order to develop our company we look for: Big Data Senior Analyst

Scroll to the company’s profile