Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Biolog - Biotechnolog

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-03-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

  Biolog/Biotechnolog

  Nr ref. APK/1210- 13/2019

  miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

  Główne Zadania:

  • identyfikowanie i kontakt z podmiotami, które gromadzą ludzki materiał biologiczny na terenie Polski, współpraca przy tworzeniu bazy danych,
  • opracowanie ankiety służącej poznaniu zidentyfikowanej jednostki, udział w opracowaniu i analizie pozyskanych danych,
  • wizyty w zidentyfikowanych jednostkach,
  • pisanie publikacji naukowych, przygotowywanie wystąpień konferencyjnych i udział w konferencjach,
  • współudział w opracowywaniu dokumentacji sprawozdawczej z realizacji projektu, materiałów informacyjnych na stronę internetową projektu oraz innych dokumentów,
  • organizacja i udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu izolacji i hodowli komórek ludzkich lub zwierzęcych,
  • udział w wizytacjach i audytach w wybranych biobankach,
  • udział w tworzeniu procedur związanych z organizacją oraz kontrolą jakości w jednostce,
  • prace organizacyjne.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych),
  • umiejętność pisania publikacji naukowych,
  • umiejętność opracowania wyników oraz pisania raportów,
  • umiejętność przygotowania wniosków projektowych,
  • znajomość technik i doświadczenie w izolacji i hodowli komórek ludzkich/zwierzęcych będzie dodatkowym atutem,
  • dobra znajomość pakietu MS Office,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
  • mile widziane doświadczenie w pracy z dokumentacją systemu zapewnienia jakości.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • pracę w systemie zadaniowym,
  • pracę w ambitnym środowisku i możliwość dalszego rozwoju (pakiet szkoleń wprowadzających i uzupełniających zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych),
  • możliwość realizacji zadań o dużym stopniu samodzielności,
  • przyjazną atmosferę pracy,
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w jednostce prowadzącej biobank, prace badawcze, badania kliniczne i posiadającej GMP.

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • list motywacyjny.

  Mile widziane:

  • kopie świadectw pracy.

  Wymagane oświadczenia:

  Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następujących klauzul:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
  • „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Biologa/Biotechnologa."

  Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

  • „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

  Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

  1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibąw Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody
  4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
  5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
  7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
  11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  Dokumenty prosimy składać do 4 kwietnia 2019r.

  Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:
  http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

  Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

  Dokumenty przyjmujemy:

  • w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
  • pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,
  • pocztą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila.

  Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.