Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

BL/21

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Blacharz warsztatowy

Global Work Sp. z o.o.

 • Norwegia

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Firma GLOBAL WORK Sp. z o.o. należąca do międzynarodowej Grupy Kapitałowej KAEFER, realizująca projekty dla budownictwa przemysłowego w kraju i zagranicą, poszukuje obecnie kandydatów na stanowisko:

Blacharz warsztatowyNumer ref.: BL/21

Praca na terenie warsztatu centralnego przy produkcji elementów do montażu izolacji przemysłowych.

Opis stanowiska:

 • czytanie i interpretacja rysunku technicznego
 • obsługa maszyn i narzędzi blacharskich
 • prefabrykacja i przeróbki blacharskich elementów izolacyjnych

Wymagania: 

 • doświadczenie na stanowisku Blacharza warsztatowego – min. 1 rok lub odbyte praktyki zawodowe w tym kierunku
 • wykształcenie zawodowe, kierunkowe
 • wysoko rozwinięte zdolności manualne
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • umiejętność szybkiego uczenia się

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na terenie warsztatu centralnego

Oferujemy:

 • Pracę w firmie należącej do międzynarodowego koncernu, posiadającej tradycję i ponadczasowe wartości etyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 RODO* Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Global Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Padlewskiego 6.
Adres do korespondencji: 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6. Adres e-mail: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane przez Global Work Sp. z o. o  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) RODO w związku z art. 221 par. 1 Kodeks Pracy w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy** w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji z Twoim udziałem, w ramach realizacji obowiązku prawnego administratora danych (art. 6 ust 1 lit. c) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 • prowadzenia przyszłych rekrutacji z Twoim udziałem (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia Twoich danych osobowych w bazie kandydatów.
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Podstawą przetwarzania jest prawie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  f) RODO].

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a)       do czasu wycofania zgody jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody,
b)       rekrutacje bieżące – do 1 roku od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego,
c)       w odniesieniu do rekrutacji przyszłych – do 2 lat od daty udzielenia zgody,
d)       gdy nie będzie możliwa aktualizacja danych,
e) przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Źródło pozyskania danych osobowych:
Od Ciebie w procesie rekrutacji
Rodzaj pozyskanych danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne jeżeli zawarte w CV za Twoją zgodą.   

Prawa, które Ci przysługują w związku z udostępnieniem danych osobowych:
1)       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
2)       prawo do przenoszenia danych,
3)       prawo do żądania sprostowania danych,
4)       prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
7)       prawo do żądania usunięcia danych;
8)       prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie,
9)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kategorie odbiorców danych:
- upoważnieni kontrahenci oraz klienci końcowi Global Work Sp. z o.o. w związku z procesem rekrutacji i zatrudnienia, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Global Work Sp. z o.o., którym jest usprawnienie i przyspieszenie procesu rekrutacji,  
- upoważnieni dostawcy oprogramowania i usług informatycznych,
Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Nadto informujemy, iż Spółka nie dokonuje profilowania, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, jak również nie przekazuje danych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (tekst jednolity Dz. U 2018, poz 1000)

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk Aplikuj teraz.

 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3913.

Ogłoszenie archiwalne