Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Broker Innowacji - Specjalista ds. Transferu Technologii

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-03-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Politechnika Gdańska poszukuje kandydata na stanowisko:

  Broker Innowacji - Specjalista ds. Transferu Technologii
  w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej lub/i w Excento Sp. z o.o.

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie handlowe w relacjach B2B, poparte sukcesami sprzedażowymi
  • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową
  • umiejętność przygotowywania i wygłaszania prezentacji
  • wysoka kultura osobista
  • dobra organizacja pracy własnej
  • sumienność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole,
  • odpowiedzialność
  • samodzielność i własna inicjatywa
  • umiejętność wyszukiwania informacji oraz zdolności analityczne
  • bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • gotowość do podróży służbowych krajowych i zagranicznych
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

  Mile widziane:

  • praca w jednostce publicznej
  • wykorzystanie w praktyce i znajomość ustaw: Prawo Własności Przemysłowej, Prawo Zamówień Publicznych, O prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • doświadczenie przy sporządzaniu i analizowaniu umów
  • doświadczenie przy pozyskaniu i rozliczaniu projektów
  • wiedza na temat ochrony własności intelektualnej, aspektów komercjalizacji, aspektów prawnych
  • studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej lub finansowania działalności innowacyjnej

  Zadania:

  • tworzenie oferty Politechniki Gdańskiej w formie przyjaznej dla biznesu
  • inicjowanie kontaktów z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność B+R w celu rozpoznania bieżących i przyszłych potrzeb technologicznych
  • aktywna promocja oraz sprzedaż wyników badań naukowych oraz usług badawczych Politechniki Gdańskiej
  • identyfikacja kompetencji i zainteresowań pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w celu dopasowania ich do bieżących lub przyszłych potrzeb technologicznych otoczenia gospodarczego
  • organizowanie i udział w spotkaniach zespołów naukowych Politechniki Gdańskiej z przedstawicielami otoczenia gospodarczego
  • prowadzenie ewidencji kontaktów, spotkań i uzgodnień pomiędzy przedstawicielami zespołów naukowych i otoczenia gospodarczego
  • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów, m.in.: współpracy, sprzedaży, licencji, NDA
  • analizy potencjału komercyjnego wybranych technologii oraz opracowanie strategii komercjalizacji
  • nadzór na obiegiem i archiwizacja dokumentów dotyczących prowadzonych projektów
  • współpraca z innymi jednostkami Uczelni i Wydziałami

  Oferujemy:

  • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w renomowanej Uczelni
  • pracę w dynamicznym i młodym zespole nastawionym na osiąganie sukcesów
  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • stabilne warunki zatrudnienia
  • pakiet socjalny

  Dokumenty:

  • CV
  • Referencje
  • Skany dokumentów poświadczających wykształcenie
  • Skany innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności

   

  Na aplikacje czekamy do dnia 24 marca 2019 r.

  Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie za pomocą przycisku aplikowania.

  W tytule maila należy wpisać: „Broker Innowacji

  Prosimy o umieszczenie klauzuli:

  "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – [email protected]
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
  6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

  Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.