Oferta pracy

Broker technologii

Warszawski Uniwersytet MedycznyO firmie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Żwirki i Wigury 61

Warszawa

top

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
i prężny ośrodek badawczy.

                                                     

Aktualnie poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Broker technologii
stanowisko finansowane w ramach projektu Agencji Badań Medycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: APK4/1210-56/2021

Główne zadania:

 • pomoc w zakresie przeglądu stanu techniki będącego podstawą do zgłoszenia patentowego (ochrony patentowej) technologii,
 • analizę rynku, budowanie relacji z innymi podmiotami zainteresowanymi technologią,
 • wycena praw własności intelektualnej: know-how, wartości niematerialnej i prawnej, własności przemysłowej (patent, znak towarowy),
 • współpraca związana z przygotowaniem szczegółowych ekspertyz z obszaru ochrony IP, analiz rynkowych, wycen technologii dla rozwiązań wybranych do komercjalizacji, w zależności od wymagań konkretnych rozwiązań,
 • analizę rozwiązań prawnych w zakresie wewnętrznych aktów regulujących procedury zarządzania IP
 • pomoc w komercjalizacji wyników we współpracy z instytucja finansującą,
 • uczestnictwo w wydarzeniach branżowych pozwalających nawiązywać kontakty ułatwiające proces komercjalizacji,
 • określenia zasad podziału korzyści z komercjalizowanej innowacji (udział w prawach do patentu, udział w przychodach z licencji),
 • nadzór nad budżetem na ochronę patentową,
 • obsługa administracyjna procesu ochrony i korzystania z chronionych dóbr intelektualnych uczelni we współpracy z rzecznikiem patentowym,
 • sporządzanie bieżących raportów z realizacji projektu,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej do archiwizacji,
 • udział w kontrolach i audytach związanych z projektem.
linia

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższego w obszarze biotechnologii/zarządzania innowacjami,
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie transferu technologii, pracy ze spółkami typu start-up,
 • doświadczenie związane z pracami na rzecz komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych lub na rzecz wdrożenia nowych technologii w działalności podmiotów gospodarczych,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z promocją innowacyjnych technologii oraz sprzedażą innowacyjnych produktów i usług,
 • wiedza z obszaru ochrony własności intelektualnej,
 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, poziom C1 w mowie i piśmie,
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową,
 • bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • gotowości do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
linia

Oferujemy:

 • zatrudnienie w projekcie w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci
 • systemy
  premiowe
 • trzynastą
  pensję
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia
  na życie
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
linia
CV prosimy składać do 05.02.2021r.
 
Dokumenty przyjmujemy także:
 • pocztą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem numeru
  referencyjnego ogłoszenia w tytule e-maila.
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/
regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
i prężny ośrodek badawczy.

                                                     

Aktualnie poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Broker technologii
stanowisko finansowane w ramach projektu Agencji Badań Medycznych
Numer ref.: APK4/1210-56/2021

Główne zadania:

 • pomoc w zakresie przeglądu stanu techniki będącego podstawą do zgłoszenia patentowego (ochrony patentowej) technologii,
 • analizę rynku, budowanie relacji z innymi podmiotami zainteresowanymi technologią,
 • wycena praw własności intelektualnej: know-how, wartości niematerialnej i prawnej, własności przemysłowej (patent, znak towarowy),
 • współpraca związana z przygotowaniem szczegółowych ekspertyz z obszaru ochrony IP, analiz rynkowych, wycen technologii dla rozwiązań wybranych do komercjalizacji, w zależności od wymagań konkretnych rozwiązań,
 • analizę rozwiązań prawnych w zakresie wewnętrznych aktów regulujących procedury zarządzania IP
 • pomoc w komercjalizacji wyników we współpracy z instytucja finansującą,
 • uczestnictwo w wydarzeniach branżowych pozwalających nawiązywać kontakty ułatwiające proces komercjalizacji,
 • określenia zasad podziału korzyści z komercjalizowanej innowacji (udział w prawach do patentu, udział w przychodach z licencji),
 • nadzór nad budżetem na ochronę patentową,
 • obsługa administracyjna procesu ochrony i korzystania z chronionych dóbr intelektualnych uczelni we współpracy z rzecznikiem patentowym,
 • sporządzanie bieżących raportów z realizacji projektu,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej do archiwizacji,
 • udział w kontrolach i audytach związanych z projektem.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższego w obszarze biotechnologii/zarządzania innowacjami,
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie transferu technologii, pracy ze spółkami typu start-up,
 • doświadczenie związane z pracami na rzecz komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych lub na rzecz wdrożenia nowych technologii w działalności podmiotów gospodarczych,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z promocją innowacyjnych technologii oraz sprzedażą innowacyjnych produktów i usług,
 • wiedza z obszaru ochrony własności intelektualnej,
 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, poziom C1 w mowie i piśmie,
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową,
 • bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • gotowości do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w projekcie w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci
 • systemy
  premiowe
 • trzynastą
  pensję
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia
  na życie
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
CV prosimy składać do 05.02.2021r.
 
Dokumenty przyjmujemy także:
 • pocztą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem numeru
  referencyjnego ogłoszenia w tytule e-maila.
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/
regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne