Broker Ubezpieczeniowy - Specjalista Gwarancji Ubezpieczeniowych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.03.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 14.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  EXITO BROKER sp. z o.o.

  Jesteśmy firmą brokerską, specjalizującą się od wielu lat w gwarancjach ubezpieczeniowych. Posiadamy duży, dobrze zdefiniowany, portfel klientów branży budowlanej, kolejowej, energetycznej, stoczniowej, infrastrukturalnej.

  Jesteśmy dynamicznym zespołem młodych ludzi(nie licząc Prezesa), do którego chętnie zaprosimy, ambitnych, pracowitych i myślących (dalej niż do weekendu), brokerów ubezpieczeniowych lub specjalistów finansowych, posiadających zdolność analitycznego myślenia i chęć znajdywania rozwiązań dla tematów trudnych, a czasem beznadziejnych. 

  Właśnie umiejętność nieszablonowego myślenia, szybkość działania i kompetencja, wyróżniają nas na tle branży brokerskiej. 

  Nigdy nie będziemy korporacją, więc jeśli wiesz już co to KORPO, i że to nie Twoja bajka, to zapraszamy.

  Broker Ubezpieczeniowy - Specjalista Gwarancji Ubezpieczeniowych

  Miejsce pracy: Warszawa

  Co będziesz robić?

  Stanowisko należy do jednych z najistotniejszych w firmie. Odpowiadasz za zarządzanie portfelem Klientów oczekujących sprawnej i kompetentnej (a więc odpowiedzialnej) obsługi w zakresie gwarancji wadialnych, należytego wykonania kontraktów, gwarancji usunięcia wad i usterek. Ale to nie wszystko.

  Praca z Klientem to stałe monitorowanie jego potrzeb, jego standingu, jego finansowej reputacji. Ponieważ nie zawsze to co o Kliencie przeczytasz w mediach będzie prawdą, dlatego musisz mieć najbardziej aktualną wiedzę na jego temat, podpartą aktualnymi danymi finansowymi i analizą finansową. To jest nasz argument w konfrontacji z rynkiem gwarancyjnym, z którego musimy przynieść "na tacy" gwarancję, .....na wczoraj - rzecz jasna.

  Fajnie gdybyś posiadał:

  • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub ubezpieczeniowe,
  • zdolność planowania i organizacji pracy i zadań z uwzględnieniem dynamiki zmian,
  • upór i wytrwałość w negocjacjach z jednoczesnym zachowaniem empatii,
  • wiedzę, a najlepiej praktykę w zakresie analityki finansowej, zarządzania finansowego przedsiębiorstw, gwarancji kontraktowych,
  • swobodę poruszania się w arkuszach EXCEL,
  • znajomość kc, ksh i PZP - w stopniu wystarczającym do rozumienia istoty gwarancji kontraktowych,
  • wewnętrzny imperatyw własnego rozwoju zawodowego,
  • umiejętność znajdywania przyjemności w sukcesach i formułowania wniosków po porażkach,
  • zaświadczenie KNF o zdaniu egzaminu uprawniającego do wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego, 
  • poczucie humoru lub chociaż dystans do samego siebie.
  Oferujemy:
  • ciekawą, rozwijającą i nieszablonową pracę w kompetentnym i przyjaznym zespole,
  • wsparcie, szkolenia i pomoc przy wdrożeniu do pracy i poznaniu specyfiki produktów, procedur i otoczenia biznesowego,
  • możliwość realizacji planów zawodowych w perspektywie dłuższej niż sam zakładasz,
  • zatrudnienie na umowę o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa, premia gwarantowana, bonusy finansowe), 
  • ubezpieczenie na życie i zdrowie,
  • w piątki pracujemy do 14.30, a może i krócej, niebawem wprowadzamy pilotaż opcji "home office".

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EXITO BROKER Sp. z o.o._ z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest EXITO BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do EXITO BROKER Sp. z o.o._ z siedzibą w Warszawie przy ul.Twarda 18 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez EXITO BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Twarda 18_ danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż ustawowy okres zglaszania roszczeń. 
  Twoje dane osobowe nie będą przekazane osobom trzecim.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.