Administratorem Twoich danych osobowych jest Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. , siedziba Spółki: ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa (dalej WTW).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez WTW Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu WTW przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW Ponadto WTW będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane mogą zostać przekazane do spółek z Grupy Kapitałowej WTW mających siedziby w  państwie trzecim. WTW w odpowiedni sposób, zgodny z RODO zabezpieczył ww. przekazywanie danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

WTW będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: 535 999 739, E-mail: [email protected]
Willis Towers Watson Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa 
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.

Broker Ubezpieczeniowy

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.O firmie

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.

Domaniewska 34a

Warszawa

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!
Broker Ubezpieczeniowy
Departament Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Masowych
OFERUJEMY

OFERUJEMY


 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Ciągły rozwój kompetencji wspierany przez doświadczony i skuteczny Zespół
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Zatrudnienie w największej firmie brokerskiej
 • Światowe know-how w tworzeniu i obsłudze programów ubezpieczeniowych
OCZEKUJEMY

OCZEKUJEMY:

 

 • Minimum 2-letniego doświadczenia w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych/majątkowych/agro (Klient leasingowy i flotowy)
 • Zdanego egzaminu brokerskiego
 • Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenia w obsłudze Klientów korporacyjnych
 • Umiejętności budowania i utrzymywania relacji z klientami
 • Znajomość na poziomie średniozaawansowanym narzędzi pakietu Microsoft Office (m.in. Word, Excel, PowerPoint)”
 • Dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy w zespole
 • Znajomości rynku ubezpieczeń
NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ

NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ:

 

 • Negocjować z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, Klientami, Brokerami
 • Weryfikować polisy indywidualne, OWU i SWU
 • Zapewniać pełną obsługę ubezpieczeniową kontraktu klienta korporacyjnego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i agro

 


JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
PRZEŚLIJ NAM SWOJE CV
bottom
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!
Broker Ubezpieczeniowy
Departament Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Masowych

NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ:

 

 • Negocjować z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, Klientami, Brokerami
 • Weryfikować polisy indywidualne, OWU i SWU
 • Zapewniać pełną obsługę ubezpieczeniową kontraktu klienta korporacyjnego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i agro

OCZEKUJEMY:

 

 • Minimum 2-letniego doświadczenia w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych/majątkowych/agro (Klient leasingowy i flotowy)
 • Zdanego egzaminu brokerskiego
 • Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenia w obsłudze Klientów korporacyjnych
 • Umiejętności budowania i utrzymywania relacji z klientami
 • Znajomość na poziomie średniozaawansowanym narzędzi pakietu Microsoft Office (m.in. Word, Excel, PowerPoint)”
 • Dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy w zespole
 • Znajomości rynku ubezpieczeń

OFERUJEMY


 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Ciągły rozwój kompetencji wspierany przez doświadczony i skuteczny Zespół
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Zatrudnienie w największej firmie brokerskiej
 • Światowe know-how w tworzeniu i obsłudze programów ubezpieczeniowych
 

 


JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
PRZEŚLIJ NAM SWOJE CV

Ogłoszenie archiwalne