Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Broker Ubezpieczeniowy

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!
  Broker Ubezpieczeniowy
  Dział Ubezpieczeń Komunikacyjnych
  OFERUJEMY

  OFERUJEMY

   

  • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Przyjazną atmosferę pracy
  • Możliwość rozwoju zawodowego

   

  OCZEKUJEMY

  OCZEKUJEMY:

  • Kilkuletniego doświadczenia w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w tym w obsłudze flot pojazdów
  • Bardzo dobrej znajomości rynku ubezpieczeń
  • Umiejętności budowania i utrzymywania relacji z klientami
  • Dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole
  • Dobrej znajomości języka angielskiego
  • Zdanego egzaminu brokerskiego
  NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ

  NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ:

   

  • Negocjować z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
  • Zapewniać pełną obsługę ubezpieczeniową kontraktu klienta korporacyjnego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
  • Opracowywać programy ubezpieczeniowe
  JAK APLIKOWAĆ?

  JAK APLIKOWAĆ

   

  APLIKUJ

   

  bottom

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. , siedziba Spółki: ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa (dalej WTW).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
  Podstawą przetwarzania przez WTW Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu WTW przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW Ponadto WTW będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
  Twoje dane mogą zostać przekazane do spółek z Grupy Kapitałowej WTW mających siedziby w  państwie trzecim. WTW w odpowiedni sposób, zgodny z RODO zabezpieczył ww. przekazywanie danych osobowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  WTW będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
  Inspektor Ochrony Danych:
  Tel: 535 999 739, E-mail: [email protected]
  Willis Towers Watson Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa