Ta oferta pracy jest nieaktualna od 187 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Brygadzista Grupy Ślusarskiej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  KANCELARIA SEJMU
  BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
   
  zatrudni
  BRYGADZISTĘ GRUPY ŚLUSARSKIEJ
  w BIURZE INWESYTCYJO-TECHNICZNYM

  Miejsce pracy: Warszawa

  Podstawowe zadania i obowiązki:

  • organizowanie i koordynowanie pracą podległego zespołu,
  • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zadań,
  • montaż ślusarski, bieżąca konserwacja i ewentualne przeróbki elementów metalowych
   i metaloplastycznych,
  • dokonywanie codziennych obchodów ustalonego obszaru, i o ile to możliwe, usuwanie usterek na bieżąco,
  • współpraca z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace na rzecz Kancelarii Sejmu,
  • pełnienie dyżurów konserwacyjno-technicznych w zależności od potrzeb,
  • w sytuacjach awaryjnych, podejmowanie działań mających na celu usunięcie awarii.

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie średnie techniczne, specjalność ślusarz,
  • wiedza i praktyczna znajomość operacji przy obróbce metalu, takich jak: cięcie, szlifowanie, polerowanie, spawanie, skręcanie, itp.
  • kursy zawodowe,
  • umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • rzetelność i odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • dyspozycyjność,
  • co najmniej 5 lat pracy na stanowisku ślusarza,
  • co najmniej 3 lata pracy na stanowisku brygadzisty.

   

  Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 6.07.2018 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:


  Kancelaria Sejmu

  Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
  ul. Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.

   

  Oferty powinny zawierać:
   
  1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  2) oświadczenie:
  "Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902,
  ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
   
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
   
  a. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
  b. e-mail: [email protected];
   
  3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  4) podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.), ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2142, ze zm.) i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi;
  5) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;
  7) przysługuje Pani/Panu prawo:
   
  a.dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,
  b.prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  c.w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pan danych osobowych;
   
  8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa”.
   
  Oświadczenie może być uzupełnione o następującą zgodę:

  ”Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji”.
   
  Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
  Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.