Brygadzista

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 25.03.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 24.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PAS Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw produkcyjnych, lidera w produkcji wysoce zaawansowanych technologicznie podzespołów do sprzętu AGD. Produkcja w Polsce odbywa się w dwóch lokalizacjach: w Opalenicy i w Łodzi, w których zatrudniamy łącznie ponad 1000 osób.

  Obecnie do naszego zakładu w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko:

  BRYGADZISTA
  Miejsce pracy: Łódź
  Nr. ref. PAS/PW/03/2019
  Liczba wakatów: 1
   

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

  • Zarządzanie podległym obszarem produkcyjnym
  • Organizowanie pracy podległego zespołu na danej zmianie (15-25 osób) w sposób zapewniający terminową realizację planu produkcyjnego, zgodnie z wymogami jakościowymi i wydajnościowymi
  • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcyjnych i jakością na podległym dziale
  • Raportowanie wskaźników produkcyjnych
  • Ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Współpraca z innymi działami firmy (m.in. planistami, QS)
  • Szkolenie i rozwój podległych pracowników
  • Dbanie o przestrzeganie norm i standardów obowiązujących w firmie
  • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy

  Oczekiwania wobec Kandydatów:

  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
  • Umiejętność doskonałej organizacji pracy własnej i podległego zespołu
  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa pracy, BHP oraz rozliczania czasu pracy
  • Dobra znajomość pakietu MS Office z naciskiem na Excel, Outlook
  • Wysokie kompetencje liderskie
  • Asertywność
  • Bardzo dobre umiejętności analityczne i organizacyjne
  • Wykształcenie techniczne, wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem
  • Minimum dwuletnie doświadczenie w firmie produkcyjnej (mile widziane z branży tworzyw sztucznych)
  • Doświadczenie w kierowaniu zespołem produkcyjnym
  • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

  To co możemy Ci zaoferować:

  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach
  • Pakiet benefitów takich jak: dodatkowe ubezpieczenie na życie, opiekę medyczną
  • Zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Pracę w przyjaznym zespole
  • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
  • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
  Jeśli jesteś zainteresowany kliknij Aplikuj

  Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę PAS POLSKA sp. z o.o., 64-330 Opalenica, ul. 5 sierpnia 90-92 w celu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  KLAUZULA  INFORMACYJNA WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PROCESU REKRUTACJI

  „PAS POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opalenicy

   

  Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany podjęciem współpracy zachęcamy do składania aplikacji na adres: ([email protected]) lub bezpośrednio w siedzibie firmy. Administratorem Pani/Pana danych będzie Pas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w  Opalenicy (64-330), przy ulicy 5 stycznia 90-92,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000093435, posiadająca numer REGON: 630447489 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 7881021559.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Przesłane dane osobowe w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane, by:

  • przeprowadzić proces rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę,
  • przygotować dokumentację niezbędną do zawarcia umowy,
  • archiwizować dane w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na poczet przyszłych rekrutacji, CV będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy lub do chwili odwołania tej zgody.  Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

  • Działań zmierzających do zawarcia umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i/lub w liście motywacyjnym:  jeżeli w jest w nich więcej informacji, od tych wymienionych powyżej, czyli np. gdy zostanie podany adres e-mail, numer telefonu, fotografia, zainteresowania, i inne.
  • Nasz uzasadniony interes, by dowiedzieć się o umiejętnościach i kwalifikacjach  – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Zgoda - jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności i innych), jednakże prosimy o niezamieszczanie tych informacji w swojej aplikacji.

  Odbiorcy danych

  Przesłane dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te  przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 

  Źródło pochodzenia danych osobowych

  • Bezpośrednio z CV i/lub listu motywacyjnego, pozyskane podczas procesu rekrutacji. Uwaga – nie wymagamy listu motywacyjnego, ani listów referencyjnych.

  Okres przetwarzania danych osobowych

  • przez 1 miesiąc licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym rekrutacja została zakończona.

  Jakie są Pani / Pana prawa?

  • prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie  Pani/Pana zgody.

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i/lub w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; lub przetwarzane w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Zgodę można zawsze  wycofać wysyłając e-maila na adres: (tu wpisujemy adres e-mail) wpisując w tytule: wycofuję zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji. Ważne, by adres e-mail, z którego wysyłane jest żądanie był taki sam, jak adres, z którego zostało wysłane CV. Możliwe jest również wycofanie zgody bezpośrednio w naszej siedzibie: w Opalenicy, ul. 5 stycznia 90-92 lub u naszego inspektora ochrony danych osobowych: Hanna Rubaszewska, adres mail: [email protected]

  Prawo wyrażenia sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – przysługuje Pani/Panu  prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana  szczególną sytuację.

  Aby skorzystać z powyższych praw wystarczy do nas napisać na adres: 64-330 Opalenica, ul. 5 stycznia 90-92 lub skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych: Hanna Rubaszewska, adres mail: [email protected]

  Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest obowiązkowe i wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.  

  Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich (tj. poza obszar EOG), ani do Organizacji Międzynarodowych. Dane przesłane w CV i/lub liście motywacyjnym nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone.

  * Jeżeli zamieścili Państwo więcej informacji o sobie, niż:  imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych o następującej treści:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora: Pas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w 64-330  Opalenicy, przy ulicy 5 stycznia 90-92,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000093435, posiadająca numer REGON: 630447489 i numer identyfikacji podatkowej NIP: 7881021559 - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, celu i okresie przetwarzania danych, potencjalnych odbiorcach danych. Wiem, że moja zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.