Oferta pracy

Brygadzista Logistyki Zewnętrznej (Lead Vendor Flex)

Amazon Europe Core

 • Wola Bykowska (pow. piotrkowski; gm. Grabica)

  Wola Bykowska (pow. piotrkowski; gm. Grabica), łódzkie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem: pobieranie towaru/pakowanie zamówień, przyjmowanie/przechowywanie towaru, zapewnienie zgodności stanów magazynowych oraz rozładowywanie/załadowywanie wózków w tempie wyznaczonym dla każdego zadania lub wyższym

 • Pomoc kierownikowi w codziennym zarządzaniu działem/pracą centrum realizacji zamówień, np. w przydzielaniu pracowników, prowadzeniu zebrań, przydzielaniu zadań służbowych, instruktażu, szkoleniu oraz komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami

 • Rozwiązywanie problemów oraz przekazywanie ich w razie potrzeby do kierownika

 • Uczestniczenie w realizacji koncepcji Lean/Kaizen, Black Belt oraz innych inicjatyw doskonalenia procesów

 • Pomoc w utrzymaniu czystości i ładu w miejscu pracy

Nasze wymagania

 • Gotowość i zdolność do pracy w trybie zmianowym

 • Gotowość i zdolność do pracy w nadgodzinach (na żądanie)

 • Umiejętność komunikacji oraz rozumienia pisanych i ustnych poleceń w języku polskim i angielskim

 • Zdolność do podnoszenia ciężarów do 15 kilogramów

 • Zdolność do stania/chodzenia przez 8 godzin

 • Gotowość i zdolność do częstego pchania i ciągnięcia ciężarów, kucania, zginania się oraz sięgania po przedmioty

 • Gotowość i zdolność do obsługi sprzętu zmechanizowanego, np. wózka widłowego

 • Realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem: pobieranie towaru/pakowanie zamówień, przyjmowanie/przechowywanie towaru, zapewnienie zgodności stanów magazynowych oraz rozładowywanie/załadowywanie wózków w tempie wyznaczonym dla każdego zadania lub wyższym

 • Pomoc kierownikowi w codziennym zarządzaniu działem/pracą centrum realizacji zamówień, np. w przydzielaniu pracowników, prowadzeniu zebrań, przydzielaniu zadań służbowych, instruktażu, szkoleniu oraz komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami

 • Rozwiązywanie problemów oraz przekazywanie ich w razie potrzeby do kierownika

 • Uczestniczenie w realizacji koncepcji Lean/Kaizen, Black Belt oraz innych inicjatyw doskonalenia procesów

 • Pomoc w utrzymaniu czystości i ładu w miejscu pracy

Mile widziane

 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu programów Microsoft Office (Outlook, Word, Excel)

 • Świetne umiejętności komunikacyjne – w zakresie instruktażu, szkoleń czy pomocy udzielanej członkom zespołu

 • Nietuzinkowe myślenie; poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań

 • 2 lata doświadczenia w pracy w środowisku produkcyjnym

 • Dyplom licencjata zdobyty na akredytowanej uczelni

 • Doskonałe pisemne i ustne umiejętności komunikacyjne; umiejętność skutecznego komunikowania się z grupą co najmniej 20 współpracowników

 • Wzorowa frekwencja i punktualność

 • Ciągła realizacja celów wydajnościowych działu lub wykraczanie poza nie

 • Wrodzone umiejętności przywódcze; szacunek wśród współpracowników w dziale produkcji

 • Doskonałe umiejętności interpersonalne

 • Umiejętność dobrej oceny sytuacji oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem

 • Doświadczenie w pracy ze wskaźnikami efektywności oraz procedurami doskonalenia procesów

Amazon Europe Core

Firma Amazon poszukuje inteligentnych, zmotywowanych i pracowitych osób na stanowisko Team Leader Vendor Flex . Cztery kluczowe obszary odpowiedzialności Team Leadera zawsze wiążą się z obsługą klienta, utrzymaniem jakości, bezpieczeństwa oraz wydajności pracy współpracowników. Team Leader odpowiada za realizację zadań produkcyjnych. Pomaga również kierownikom w codziennym zarządzaniu działem.

Przewiń do profilu firmy

Środowisko pracy

 • Praca przy obsłudze lub w pobliżu ruchomych części mechanicznych

 • Zmienny poziom hałasu, który może być dość wysoki

 • Wysokie tempo pracy