Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Brygadzista/STR

 • Stryków, łódzkie
 • Pracownik fizyczny
 • 2019-04-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SPEDIMEX SP. Z O.O. jest polskim, stale rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na terenie Polski i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania branżowe.

  Od 1993 roku spółka realizuje projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona za największy wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a w 2014 zyskała zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady.  W roku 2016 została wyróżniona w konkursie „Pracodawca Roku 2015.” W 2018 laureat nagrody „Pracodawca roku 2017”.

  Brygadzista/STR
  Miejsce pracy: Stryków
  BRY/STR

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:

  • kierowanie grupą pracowników magazynowych
  • nadzór na prawidłowym prowadzeniem gospodarki magazynowej
  • koordynację zadań i rozdzielanie obowiązków przydzielonym pracownikom
  • utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy w ramach powierzonych zadań
  • dbałość i nadzór nad powierzonym mieniem
  • dbałość o bezpieczne środowisko pracy, przestrzeganie zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych
  • zapewnienie terminowej realizacji zleceń
  • nadzór nad jakością wykonanych prac

  Od kandydata oczekujemy:

  • doświadczenia na podobnym stanowisku (brygadzista, team leader)
  • znajomości gospodarki magazynowej oraz działań spedycyjnych
  • umiejętności kontroli, analizy i oceny wyników pracy podległych pracowników
  • umiejętności planowania i koordynacji prac magazynowych
  • bardzo dobrej organizacji pracy oraz komunikatywności
  • decyzyjności i zdolności rozwiązywania problemów
  • uprawnień na wózki unoszące i podnośnikowe (mile widziane)

  Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:

  • stabilną pracę w firmie o ukierunkowanej wizji rozwoju i celach
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
  • rozwój zawodowy
  • terminowe wynagrodzenie
  • odpowiedzialne stanowisko pozwalające na samodzielność w ramach realizacji obowiązków
  • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia i pakietu sportowego
  • bezpłatną opiekę medyczną w najlepszej w Polsce sieci placówek prywatnych

  Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji.

  Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy odpowiada warunkom ogłoszenia.

  Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  a) administratorem danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o.,
  Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, Dane kontaktowe: Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków, email: [email protected].

  b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: [email protected], adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Spedimex Sp. z o.o., Sosnowiec 15A, 95-010 Stryków.

  c)dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.

  d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

  e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

  f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.

  g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

  i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.