Brygadzista w dziale logistyki produkcji

YKK Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

YKK Poland Sp. z o.o.

Tarczyńska 119

Mszczonów

W tej chwili poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Brygadzista w dziale logistyki produkcji
(zespół dwuosobowy)

WWymiar etatu: praca od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:30

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • optymalizacja wykorzystania miejsca na magazynie oraz sposobu rozłożenia komponentów,
 • koordynowanie pracy logistyków produkcji (dwie osoby),
 • ścisła codzienna praca z produkcją (m.in. obsługa picking list),
 • dbałość o właściwe rozmieszczenie towaru na magazynie,
 • przyjmowanie przesyłek na magazyn i kontrola ich zgodności z dokumentami,
 • wydawanie towaru i komponentów z magazynu produkcyjnego,
 • wywóz odpadów produkcyjnych,
 • rzetelne i czytelne wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.

Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekujemy:

 • min. średniego wykształcenia (mile widziane wyższe kierunkowe),
 • min. trzech lat doświadczenia w obszarze logistyki produkcji,
 • ogólnej kultury technicznej,
 • dobrej znajomości obsługi komputera,
 • dobrej znajomości programów magazynowo-logistycznych,
 • zaangażowania w wykonywane zadań,
 • dokładności, uczciwości, sumienności.
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • ciekawą pracę umożliwiającą rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia,
 • pracę od poniedziałku do piątku,
 • pracę w zgranym zespole specjalistów,
 • pakiet socjalny,
 • opiekę medyczną,
 • dofinansowanie do karty Multisport.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Lidera magazynu produkcji uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Lidera magazynu produkcji.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;

Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy