Administratorem danych osobowych jest E NET PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Brackiej 28A (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe:
– administratora: [email protected]
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie innych danych osobowych, w tym m.in. wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału
w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: należy o swojej chęci wycofania zgody poinformować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres od daty wymagalności roszczenia do jego przedawnienia.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca
o zatrudnieniu, dostawcy usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, instytucje finansowe), inne organy publiczne, instytucje lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
E NET PRODUCTION sp. z o.o.

Business Analyst

E NET PRODUCTION sp. z o.o.O firmie

10 000‐15 000 zł netto (+ VAT) / mies.
Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

E NET PRODUCTION sp. z o.o.

Bracka 28a

Katowice

top1

Obecnie poszukujemy:

Business Analyst

Miejsce pracy: Katowice

Jeśli chcesz podjąć ciekawe wyzwanie zawodowe w branży e-commerce i posiadasz doświadczenie na stanowisku Analityka Biznesowego to zapoznaj się z naszym ogłoszeniem i odpowiedz na nie jak najszybciej. 😊 Czeka Cię współpraca z doświadczonymi zespołami Software Developerów, Project Managerami, Product Ownerami, Software Testerami czy Konsultantami ds. Systemu E-commerce, którzy pracują nad rozwojem i wsparciem jednego z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i dziennie obsługuje miliony użytkowników internetowych. Swoje udane działania on-line prowadzą na tym systemie takie marki jak: CCC, Media Markt, Media Expert, Samsung, Avans, Salony Agata, Sizeer, Timberland, Kler.


Zadania na Twoim nowym stanowisku:

 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
 • Tworzenie standardów związanych z porządkowaniem procesu w firmie.
 • Zbieranie wymagań biznesowych, a następnie tworzenie specyfikacji systemowej.
 • Analiza rynku e-commerce pod kątem zasadności wdrażania konkretnych rozwiązań systemu, prezentowanie danych związanych z wybranymi funkcjonalnościami, proponowanie rozwiązań.
 • Kreowanie rozwoju produktu.
 • Aktywny udział w spotkaniach z klientem, przedstawianie wyników swoich analiz, przedstawianie obszarów ryzyka.
 • Analiza zadań w JIRZE pod kątem zdefiniowania wcześniej ustalanych wartości.
 • Bliska współpraca z Software Developerami, Software Testerami, Product Ownerami, Konsultantami ds. Obsługi Systemu E-commerce.
 • Nadzorowanie procesów wdrożeniowych.
 • Przygotowanie raportów zawierających informacje o rezultatach wprowadzenia konkretnych rozwiązań.

Wymagania:

 • Solidne doświadczenie na stanowisku Analityka Biznesowego zdobyte w branży IT.
 • Umiejętność modelowania i dokumentowania procesów biznesowych.
 • Znajomość UML i BPMN oraz narzędzi do modelowania.
 • Rozumienie działania dużych systemów, sieci powiązań/zależności funkcjonujących między elementami systemu.
 • Umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań biznesowych i systemowych.
 • Umiejętność tworzenia mockupów i dokumentacji user flow.
 • Doświadczenie we współpracy z klientem zewnętrznym.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną współpracę z członkami zespołu i klientem.
 • Doświadczenie w organizacji wykorzystującej rozwiązania Agile/SCRUM.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (B2/C1).

Mile widziane:

 • Znajomość branży e-commerce.
 • Doświadczenie z narzędziami do analizy danych.
 • Wcześniejsze doświadczenie na stanowisku Software Developera, Analityka Systemów, Architekta Biznesowego lub Wdrożeniowca Systemów typu ERP.
 • Znajomość SQL i rozumienie działania baz danych.
 • Znajomość JIRA.
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.
 • Wykształcenie techniczne.

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy w branży e-commerce, gdzie dostarczane są każdego dnia rozwiązania dla dużych, znanych marek świata e-commercu.
 • Udział w rozwojowych projektach wewnętrznych ENP i zewnętrznych (praca dla klientów ENP).
 • Pakiet benefitów (w tym ubezpieczenie medyczne MEDICOVER, grupowe na życie WARTA, pakiet sportowy OK System).
 • Szkolenia i rozwój osobisty.
 • Konwersacje w języku angielskim z Native Speakerem pracującym na co dzień w siedzibie ENP.
 • Pracę w nowoczesnym biurze w dobrze skomunikowanej części Katowic.
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy i świetnych ludzi wokół z ciekawymi zainteresowaniami.
 • Możliwość awansu zawodowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę E NET Production sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brackiej 28A w Katowicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Obecnie poszukujemy:

Business Analyst

Miejsce pracy: Katowice

Jeśli chcesz podjąć ciekawe wyzwanie zawodowe w branży e-commerce i posiadasz doświadczenie na stanowisku Analityka Biznesowego to zapoznaj się z naszym ogłoszeniem i odpowiedz na nie jak najszybciej. 😊 Czeka Cię współpraca z doświadczonymi zespołami Software Developerów, Project Managerami, Product Ownerami, Software Testerami czy Konsultantami ds. Systemu E-commerce, którzy pracują nad rozwojem i wsparciem jednego z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i dziennie obsługuje miliony użytkowników internetowych. Swoje udane działania on-line prowadzą na tym systemie takie marki jak: CCC, Media Markt, Media Expert, Samsung, Avans, Salony Agata, Sizeer, Timberland, Kler.


Zadania na Twoim nowym stanowisku:

 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
 • Tworzenie standardów związanych z porządkowaniem procesu w firmie.
 • Zbieranie wymagań biznesowych, a następnie tworzenie specyfikacji systemowej.
 • Analiza rynku e-commerce pod kątem zasadności wdrażania konkretnych rozwiązań systemu, prezentowanie danych związanych z wybranymi funkcjonalnościami, proponowanie rozwiązań.
 • Kreowanie rozwoju produktu.
 • Aktywny udział w spotkaniach z klientem, przedstawianie wyników swoich analiz, przedstawianie obszarów ryzyka.
 • Analiza zadań w JIRZE pod kątem zdefiniowania wcześniej ustalanych wartości.
 • Bliska współpraca z Software Developerami, Software Testerami, Product Ownerami, Konsultantami ds. Obsługi Systemu E-commerce.
 • Nadzorowanie procesów wdrożeniowych.
 • Przygotowanie raportów zawierających informacje o rezultatach wprowadzenia konkretnych rozwiązań.

Wymagania:

 • Solidne doświadczenie na stanowisku Analityka Biznesowego zdobyte w branży IT.
 • Umiejętność modelowania i dokumentowania procesów biznesowych.
 • Znajomość UML i BPMN oraz narzędzi do modelowania.
 • Rozumienie działania dużych systemów, sieci powiązań/zależności funkcjonujących między elementami systemu.
 • Umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań biznesowych i systemowych.
 • Umiejętność tworzenia mockupów i dokumentacji user flow.
 • Doświadczenie we współpracy z klientem zewnętrznym.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną współpracę z członkami zespołu i klientem.
 • Doświadczenie w organizacji wykorzystującej rozwiązania Agile/SCRUM.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (B2/C1).

Mile widziane:

 • Znajomość branży e-commerce.
 • Doświadczenie z narzędziami do analizy danych.
 • Wcześniejsze doświadczenie na stanowisku Software Developera, Analityka Systemów, Architekta Biznesowego lub Wdrożeniowca Systemów typu ERP.
 • Znajomość SQL i rozumienie działania baz danych.
 • Znajomość JIRA.
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.
 • Wykształcenie techniczne.

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy w branży e-commerce, gdzie dostarczane są każdego dnia rozwiązania dla dużych, znanych marek świata e-commercu.
 • Udział w rozwojowych projektach wewnętrznych ENP i zewnętrznych (praca dla klientów ENP).
 • Pakiet benefitów (w tym ubezpieczenie medyczne MEDICOVER, grupowe na życie WARTA, pakiet sportowy OK System).
 • Szkolenia i rozwój osobisty.
 • Konwersacje w języku angielskim z Native Speakerem pracującym na co dzień w siedzibie ENP.
 • Pracę w nowoczesnym biurze w dobrze skomunikowanej części Katowic.
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy i świetnych ludzi wokół z ciekawymi zainteresowaniami.
 • Możliwość awansu zawodowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę E NET Production sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brackiej 28A w Katowicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Ogłoszenie archiwalne