Ta oferta pracy jest nieaktualna od 234 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Business Analyst

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W obliczu rosnącej liczby ludności na świecie, rośnie także zapotrzebowanie na wysokogatunkową żywność, pasze dla zwierząt hodowlanych, produkty przemysłowe oraz paliwa alternatywne. Jako jedna z wiodących światowych firm w branży rolno-spożywczej, ADM odgrywa kluczową rolę w realizacji tych potrzeb ludzkości. Wytwarzamy składniki do produkcji żywności, pasze i komponenty paszowe dla zwierząt, biopaliwa oraz inne produkty, z których korzystają producenci na całym świecie zapewniając lepsze życie dla milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Dzięki 32,000 pracownikom obsługującym naszych klientów w ponad 160 krajach na całym świecie, globalnej sieci pozyskiwania surowców, która obejmuje ponad 500 lokalizacji, 250 zakładom produkcyjnym, 38 centrom innowacyjności oraz jednej z najbardziej rozwiniętej na świecie sieci logistycznej dostarczamy plony do Waszych domów. Dowiedz się więcej na www.adm.com.
   
  Business Analyst
  Miejsce pracy: Poznań

   

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • przygotowywanie miesięcznych raportów finansowych dla regionu EMEAI
  • przygotowanie prognozy wyników, CAPEX, analizy zatrudnienia, kosztów administracyjnych oraz produkcyjnych dla regionu EMEAI
  • przygotowywanie raportów i analiz okresowych i ad-hoc dla zarządu europejskiego
  • udział w projektach usprawniających procesy (jako członek zespołu lub lider zespołu - w zależności od potrzeb)
  • ścisła współpraca z lokalnymi / regionalnymi / globalnymi zespołami finansowymi

  Poszukujemy kandydatów:

  • posiadających wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub IT oraz 2-3 letnie doświadczenie w pracy jako analityk biznesowy/finansowy w firmie produkcyjnej lub handlowej
  • dobrze znających programy MS Excel i Power Point; znajomość MS Access, VBA, systemu Hyperion Financial Management (HFM) będzie dodatkowym atutem
  • biegle posługujących się językiem angielskim
  • posiadających wysokie umiejętności analityczne
  • zorientowanych na współpracę w zespołach międzynarodowych
  • doświadczenie w zarządzaniu projektem będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej firmie wyróżnionej w rankingu najlepszych pracodawców magazynu Fortune
  • przyjazną atmosferę w międzynarodowym środowisku pracy,
  • atrakcyjną ścieżkę kariery w ramach międzynarodowego koncernu,
  • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
  • pracę w nowoczesnym biurowcu klasy A (Business Garden)
  • bogaty pakiet benefitów (opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie nauki w formie kursów i studiów),
  • kursy językowe opłacane przez pracodawcę
  • wsparcie finansowe w zdobyciu certyfikatu ACCA lub CIMA; ADM posiada status „ACCA approved employer” (Platinum Level).
   

  Międzynarodowy magazyn biznesowy Fortune opublikował listę najbardziej podziwianych firm na świecie roku 2018. ADM dziewiąty rok z rzędu został wyróżniony jako jedna z najbardziej podziwianych firm w kategorii producentów żywności.
   

  Jak aplikować?

  Kandydatów spełniających opisane powyżej oczekiwania prosimy o przesłanie swojego CV w języku angielskim klikając przycisk Aplikuj

  opis

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM) zgadzasz się na przetwarzanie przez ADM Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Archer Daniels Midland danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Proszę o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Archer Daniels Midland.

  Ochrona danych osobowych kandydatów

  1. Zakres

  W firmie Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM lub poprzez stosowanie czasowników w 1 osobie liczby mnogiej oraz wszelkich form zaimków „my” i „nasz”) bardzo poważnie podchodzimy do kwestii poufności, integralności i dokładności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w ramach Grupy ADM.

  1. Cel

  Celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest ocena Państwa kandydatury na stanowisko pracy, które oferujemy.

  1. Podstawa prawna

  Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych osobowych – w celu oceny Państwa kandydatury – jest Art. 6(1)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które przewiduje, że Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane w przypadku zawarcia jakiegokolwiek przyszłego stosunku pracy. W przypadku obowiązywania krajowych przepisów w tym zakresie, ADM poinformuje Państwa o tym fakcie oddzielnie.

  ADM nie potrzebuje i nie wymaga przesyłania oraz udostępniania przez Państwa danych osobowych stanowiących specjalną kategorię danych osobowych zgodnie z RODO (włączając w to informacje dotyczące np. religii lub zdrowia, Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się Państwo na przesłanie do ADM takich danych osobowych, podstawą prawną do ich przetwarzania jest Art. 9(2)(b) RODO.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu oceny Państwa kandydatury i aplikacji na stanowisko pracy. Nie macie Państwo obowiązku przekazywania ADM swoich danych osobowych, ale ich nieprzekazanie oznacza, że nie będziecie Państwo mogli zawrzeć stosunku pracy z naszą firmą.

  1. Kategorie danych osobowych


  ADM gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji przedstawionych powyżej celów, czyli dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, CV oraz wszelkie inne informacje, które dostarczone zostały przez Państwa dobrowolnie w procesie rekrutacji

  1. Przechowywanie danych osobowych

  ADM przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane na podstawie przepisów krajowych. Możliwe, że w przyszłości pojawią się w Grupie ADM dostępne stanowiska, które będą odpowiadać Państwa umiejętnościom i zainteresowaniom. W takim przypadku poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych w celu rekrutacji na stanowiska pracy w przyszłości.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Zasadniczo ADM nie przekazuje Państwa danych osobowych stronom trzecim.

  ADM przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli jest to niezbędne. W przypadku Państwa aplikacji wyłącznie podmioty Grupy ADM będą odbiorcami Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli podmioty ADM świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na rzecz innych podmiotów ADM.

  Dalsze udostępnianie Państwa danych osobowych nastąpi wyłącznie, gdy będzie to wymagane przez prawo.

  7. Państwa trzecie i/lub organizacje międzynarodowe

  ADM jest światową korporacją, w związku z czym Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Odbiorcami mogą być spółki będące w rękach grupy, np. inne lokalizacje/ podmioty ADM. ADM zapewnia, że wdrożone zostały wystarczające środki bezpieczeństwa, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych UE, aby Państwa prawa jako podmiotu danych były chronione nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane poza Unią Europejską. Tego rodzaju umowy są zarządzane przez nasz Zespół ds. Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z członkami tego zespołu, jeśli będziecie Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat lub otrzymać kopię zawartych klauzul umownych.

  1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

  ADM zawsze udzieli Państwu informacji i pomocy w kwestii Państwa danych osobowych oraz informacji z nimi związanych. Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione poniżej. W przypadku składania zapytania w sprawie swoich danych osobowych należy sprecyzować, w jakiej formie chcielibyście Państwo otrzymać informację zwrotną. W przeciwnym razie ADM, odpowie w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Państwem i postaramy się rozwiązać problem zawarty w zapytaniu w ciągu miesiąca. W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub przesadnych wniosków, ADM ma prawo domagać się uzasadnionej opłaty lub odmówić realizacji wniosku.

  Prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych, jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich Praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat.

  8.1 Dostęp: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o potwierdzenie, czy ADM przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli ADM przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych.

  8.2 Sprostowanie: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie swoich nieprecyzyjnych lub niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez ADM. Z powyższego prawa można skorzystać poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.3 Usunięcie: Mają państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy ADM, jeśli nie ma żadnych wyjątków prawnych do ich przechowywania. Należy mieć na względzie, że ADM podlega różnym prawnym wymogom przechowywania danych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.4 Ograniczenie przetwarzania: Mają Państwo prawo, w określonych przypadkach, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.5 Przenoszalność danych: Mogą mieć Państwo prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie. To prawo obejmuje także prawo do żądania od ADM przeniesienia danych osobowych do innego administratora na mocy polecenia. Z prawa tego można skorzystać, gdy dane osobowe zostały dostarczone przez Państwa i są przetwarzane na podstawie zgody bądź realizacji umowy lub w przypadku gdy przetwarzanie jest przeprowadzane przy pomocy zautomatyzowanych środków.

  1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADM, do której wysłali Państwo swoją aplikację w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

  1. Inspektor ochrony danych

  Naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

  Dr. Thomas Balzer (Contractor)

  EMEA Compliance

  [email protected]

  +0049 (0) 40 3013 774

  1. Skargi

  W każdym momencie mają Państwo prawo do złożenia skargi do swojego lokalnego organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  1. Komentarze

  Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, chcielibyście skorzystać z praw dotyczących ochrony swoich danych lub w przypadku innych pytań o ogólnym charakterze mających związek z tą usługą, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych [email protected]