Ta oferta pracy jest nieaktualna od 319 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Business Analyst

 • Sosnowiec, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.05.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
   
  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
   
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
  Business Analyst
  Miejsce pracy: Sosnowiec
  Szukamy zmotywowanej osoby na stanowisko Business Analyst. Wybrana osoba dołączy do naszej sieci logistyczno-operacyjnej, będzie stanowić główne źródło informacji biznesowych i wspomagać prężnie działający pion operacyjny z myślą o maksymalnie sprawnej i wydajnej pracy.

  Dołączysz do jednego z najnowszych centrów logistycznych w Europie. Placówki te mają kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się działalności firmy Amazon — to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.
  Podstawowe kwalifikacje
  • ukończone studia minimum licencjackie z nauk ścisłych, takich jak finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, inżynieria lub z jakiejkolwiek podobnej dziedziny plus widoczne zamiłowanie analityczne;
  • znaczące i adekwatne doświadczenie na stanowisku podobnym do stanowiska analityka biznesowego;
  • ewidentny zmysł finansowy, w tym głęboka znajomość koncepcji prognozowania, budżetowania i analiz odchyleń, a także interpretowanie danych przyczyn źródłowych;
  • obsługa programu Excel na poziomie średniozaawansowanym; umiejętność bezproblemowego posługiwania się makrami, tabelami przestawnymi, funkcjami wyszukiwania i wieloma innymi funkcjami;
  • swobodne wykonywanie analiz finansowych ad hoc przy użyciu narzędzi raportujących.
  Preferowane kwalifikacje
  • potwierdzona w ramach wcześniejszego doświadczenia na stanowisku analityka umiejętność rozwiązywania problemów, w szczególności w zakresie analizy przyczyn źródłowych;
  • zaawansowana zdolność analitycznego myślenia, nastawienie na szczegóły, silna intuicja biznesowa;
  • umiejętność łączenia kompetencji zawodowych ze zdolnością do rozwijania nowych pomysłów i twórczych rozwiązań: potwierdzone doświadczenie we wdrażaniu powyższych z dobrym skutkiem;
  • zorganizowana osoba z umiejętnością wykonywania kilku zadań jednocześnie: nadawanie priorytetów obowiązkom zawodowym, co umożliwia dotrzymywanie napiętych terminów przy jednoczesnym osiąganiu wyników, zwłaszcza w dynamicznym i szybko rozwijającym się środowisku;
  • potwierdzone zdolności komunikacyjne i doskonałe umiejętności prezentacyjne wykorzystywane w pracy z wieloma zespołami obejmującymi osoby na stanowiskach pokrewnych i różnego szczebla;
  • doświadczenie w zakresie wielkoskalowych narzędzi do eksploracji danych i raportowania (np. SQL, MS Access, Essbase, Cognos): umiejętność przekazywania zaleceń dotyczących podejmowania decyzji strategicznych;
  • mile widziane doświadczenie na stanowisku analityka w sferze finansowej procesów produkcji, logistyki i centrum logistycznego.
  Idealny kandydat to profesjonalista, który potrafi efektywnie wykorzystać czas, umie odpowiednio zastosować istotne informacje finansowe i instynktownie wie, które dane są bezwartościowe.
  • wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy w zakresie gromadzenia, analizy i zarządzania ilościowymi danymi finansowymi do tworzenia istotnych raportów;
  • stymulowanie usprawnień biznesowych i jednoczesne zalecanie ograniczania kosztów;
  • w dalszej kolejności wspomaganie zakładu w zakresie koniecznych ulepszeń lub zmian procesów, a także pomoc w opracowywaniu nowych wskaźników do poprawy wydajności danej lokalizacji;
  • zalecanie, opracowywanie i wdrażanie zasad i programów, dzięki którym dział operacji będzie mógł utrzymać i poprawić swoją konkurencyjność i rentowność;
  • kierowanie opracowywaniem wszystkich tygodniowych i miesięcznych wskaźników finansowych wraz ze wszystkimi modelami planowania finansowego, prognozowania i raportowania:
  • wprowadzanie ciągłych innowacji dotyczących tego obszaru specjalistycznej wiedzy w ramach dążenia do poprawy efektów pracy, a jednocześnie ułatwianie dostępu do tych innowacji wszystkim pracownikom;
  • współpraca z dostawcami źródeł danych i zespołami ds. technologii w celu zagwarantowania dokładności, automatyzacji i terminowego dostarczania najważniejszych danych finansowych niezbędnych do podejmowania decyzji;
  • zdolność do szybkiego myślenia: umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi priorytetami i udzielania zrównoważonych wskazówek, nawet w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.